Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ – Στο «μικροσκόπιο» ο νέος εκλογικός νόμος

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ετοιμάζει την τελική του πρόταση προς την ΚΕΔΕ – Κοινή συνισταμένη της πλειοψηφίας των αιρετών, η ορθή κατάργηση της απλής αναλογικής

 

Στο πλαίσιο μιας κατ’ αρχήν απόφασης με παρατηρήσεις για σημεία επί του κειμένου του εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία χρήζουν αλλαγών, κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, στη συνεδρίασή του που έγινε με τηλεδιάσκεψη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί και οι Δήμαρχοι της Ηπείρου που δεν είναι εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ θα επανέλθει στο θέμα κατά το επόμενο δεκαήμερο, προκειμένου να καταλήξει στην τελική του πρόταση προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Τα σημεία που συζητήθηκαν χθες από τα μέλη της ΠΕΔ Ηπείρου και στα οποία υπήρξε ως προς τη στήριξή τους, είτε ομοφωνία είτε απόλυτη πλειοψηφία, είναι τα εξής:

Θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά νωρίς η οριζόμενη ημερομηνία της 31ης Ιουνίου για την κατάθεση των ψηφοδελτίων, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις μιας μακράς προεκλογικής περιόδου, η οποία θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για τους Δήμους, δεδομένου ότι οι εκλογές προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

Η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων δε γίνεται αποδεκτή, καθώς ούτως ή άλλως με την επικείμενη απογραφή του 2021 αναμένεται να υπάρξει μείωση των εδρών πολλών δημοτικών συμβουλίων. Περαιτέρω μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων σε ένα Δήμο δε θα επιτρέπει να διοικείται ο Δήμος με πολλές δημοτικές ενότητες, για παράδειγμα.

Η ΠΕΔ Ηπείρου θα προτείνει κριτήρια όπως π.χ. η γεωγραφική έκταση, η ορεινότητα και ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων πάνω από ένα κατώτατο όριο, το οποίο μπορεί να είναι 15 δημοτικοί σύμβουλοι.

Είναι δώρο άδωρο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, Χρήστος Ντακαλέτσης, να υπάρχει προσαύξηση στον αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού κατά 120% επί των εδρών, όταν συρρικνώνεται δραστικά η σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΠΕΔ, καλώς καταργείται η λεγόμενη «τέταρτη» κάλπη για τα τοπικά συμβούλια, ωστόσο προτείνεται από την ΠΕΔ Ηπείρου να αλλάξει η προτεινόμενη διάταξη που ορίζει ότι η εκλογή των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και 500 κατοίκους γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Το όριο των 500 κατοίκων να πέσει στους 200 ή το πολύ 300 κατοίκους, κάτω από το οποίο η εκλογή των εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων να γίνεται από το ψηφοδέλτιο των ξεχωριστών συνδυασμών. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων να εντάσσονται στα ξεχωριστά ψηφοδέλτια του κάθε συνδυασμού και όχι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπως συμβαίνει σήμερα. Στις περιπτώσεις αυτές, πάνω από 200 ή 300 κατοίκους, να εκλέγονται τριμελή ή πενταμελή τοπικά συμβούλια.

Για να είναι έγκυρος και να μετάσχει στις εκλογές ένας συνδυασμός, να διαθέτει εκπροσώπους ή υποψηφίους για τοπικό συμβούλιο για το 50% τουλάχιστον των Δημοτικών Κοινοτήτων του κάθε Δήμου.

Εκφράστηκε προβληματισμός για την ισχύουσα και παραμένουσα στο νόμο εκλογή δημοτικών συμβούλων ανά Δημοτική Ενότητα. Με το συγκεκριμένο τρόπο, δεν ευνοείται η ομογενοποίηση των «Καλλικρατικών» Δήμων.

Να απαλειφθεί η διάταξη του σχεδίου νόμου που προβλέπει μη εκλογή εκπροσώπου ή Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινότητα της έδρας του κάθε Δήμου.

Η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου προσαύξηση για τους υποψηφίους των συνδυασμών στο 120% επί των εκλεγόμενων να ανέβει στο 150%. H προσαύξηση στο 150% προβλέπεται ούτως ή άλλως για τους υποψηφίους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Τέλος, χαιρετίστηκε η προτεινόμενη πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43%, με μέλη της ΠΕΔ Ηπείρου να προτείνουν ακόμα και περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού.

Η απογραφή

Εξάλλου, η απογραφή πληθυσμού που είναι προγραμματισμένη  για το 2021, αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, για τις δημοτικές εκλογές του 2023, αφού αναμένεται αλλαγή των πληθυσμιακών στοιχείων στους δήμους, κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με πολλές από τις προτάσεις του νέου εκλογικού νόμου.

Ακόμη όμως κι αν λόγω της πανδημίας, δεν καταστεί εφικτή η απογραφή εντός του 2021, αυτή θα γίνει σίγουρα το 2022, επομένως τα στοιχεία της θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την διαδικασία προς τις εκλογές, την ίδια την εκλογική διαδικασία, κυρίως όμως την εικόνα που θα έχουν οι δήμοι μετά τον Οκτώβριο του 2023, και στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων και της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Στο ζήτημα αυτό εντείνονται οι πιέσεις πανελλαδικά, προς την κυβέρνηση στο πλαίσιο του διαλόγου να μην ληφθεί υπόψιν η νέα απογραφή, αλλά αυτή του 2011.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ