Σάββατο, 20 Αυγούστου, 2022

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ακόμη τρεις δήμοι στην εποχή των βιοαποβλήτων

«Πράσινο φως» για την ένταξη των δήμων Ζίτσας, Ζηρού και Ν. Σκουφά στις πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, με συνολικό κόστος των επιλέξιμων δαπανών, πάνω από 850.000 ευρώ

 

Την ένταξη τριών πράξεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, στους δήμους Νικολάου Σκουφά, Ζηρού και Ζίτσας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 ενέκρινε με αποφάσεις του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Στο πλαίσιο των τριών πράξεων προβλέπεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Αναλυτικά:

– «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικ. Σκουφά», επιλέξιμης δαπάνης 298.061 ευρώ. Προβλέπεται η εκτροπή 96 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί στους οικισμούς του Δήμου Ν. Σκουφά άνω των 500 κατοίκων εκτός των Πέτα, Αγίου Δημητρίου, Κομποτίου και Νεοχωρίου, θα γίνει προμήθεια 479 τεμ. οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt και 479 τεμ. πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt. Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) οικιακών βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων και τη χωριστή συλλογή 327 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει προμήθεια 127 τεμ. εξωτερικών κάδων 120 lt, 63 τεμ. εξωτερικών κάδων 240 lt και 21 τεμ. εξωτερικών κάδων 360 lt, καθώς και 1.778 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt, με 42.672 τεμ. κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδους 10 lt. Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στους οικισμούς Πέτα, Αγίου Δημητρίου, Κομποτίου και Νεοχωρίου.

– «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού», επιλέξιμης δαπάνης 297.215,97 ευρώ. Για την εκτροπή 102 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζηρού εκτός της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού, θα γίνει προμήθεια 512 τεμ. οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt και 512 τεμ. πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt. Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) οικιακών βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων και τη χωριστή συλλογή 264 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει προμήθεια 146 τεμ. εξωτερικών κάδων 120 lt, 27 τεμ. εξωτερικών κάδων 240 lt και 9 τεμ. εξωτερικών κάδων 360 lt, καθώς και 1.595 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt, με 38.280 τεμ. κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδους 10 lt. Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στους οικισμούς της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού

– «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», επιλέξιμης δαπάνης 254.033 ευρώ. Για την εκτροπή 59 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί στους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας κάτω των 500 κατοίκων (δηλ. εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη, Καρυών, Ζίτσας, Κληματιάς, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς και της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας), θα γίνει προμήθεια 294 τεμ. οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt και 294 τεμ. πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητ/τητας 10 lt. Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) οικιακών βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων και τη χωριστή συλλογή 338 tn/έτος οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει προμήθεια 28 τεμ. εξωτερικών κάδων 120 lt και 156 τεμ. εξωτερικών κάδων 240 lt, καθώς και 1.879 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt, με 45.096 τεμ. κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδους 10 lt. Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στους οικισμούς Αγίου Ιωάννη, Καρυών, Ζίτσας, Κληματιάς, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς και Ελεούσας.

Ο Δήμος Νικ. Σκουφά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, η εναπόθεση των προδιαλεγμένων αυτών βιοαποβλήτων, αρχικά θα γίνεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ξεκινήσει η λειτουργιά της, στη Μονάδα Κομποστοποίησης του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας, με σύστημα πλύσης κάδων.

Τέλος ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προχωρήσει και σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του από τους πολίτες.

Αυτή η καμπάνια ενημέρωσης θα περιλαμβάνει ενημερώσεις φορέων, ενημερώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης, φυλλάδια, αφίσες, και περίπτερο που θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στους δημότες.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, εκτός από τη «Μονάδα Κομποστοποίησης» που θα κατασκευάσει, ετοιμάζει το «Πράσινο Σημείο», ολοκληρώνει την κατασκευή του «Βιολογικού Καθαρισμού» και του «Δικτύου Ακάθαρτων Υδάτων» (ένα σύστημα δεκάδων χιλιομέτρων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των τεσσάρων δημοτικών του ενοτήτων), έκλεισε τον ΧΥΤΑ και τον αποχαρακτήρισε ώστε στη θέση του να κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο ανοιχτό θέατρο, ενώ για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, φρόντισε ώστε όλες οι γεωτρήσεις να έχουν πιστοποιηθεί.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ