Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2021

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η ακύρωση του διαγωνισμού

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τη δημοπράτηση και τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσίας της δοκιμαστικής λειτουργίας τους στην Ήπειρο, γεγονός που φέρνει νέα καθυστέρηση – Ποιες οι ευθύνες του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Ραγδαίες εξελίξεις, όχι μόνο για την κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά σε κάθε περίπτωση και σε πολιτικό επίπεδο, δρομολογεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, να ακυρώσει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό του Αναγκαστικού Συνδέσμου για την λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης.

Παράλληλα η ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ήπειρο, για τη δημοπράτηση και τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσίας της δοκιμαστικής λειτουργία των ΣΜΑ στην Ήπειρο, φέρνει και νέα καθυστέρηση στη λειτουργία των ΣΜΑ, την οποία χρεώνεται αποκλειστικά η διοίκηση του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του Ioannina TV, η απόφαση με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου αναρτήθηκε το πρωί της Δευτέρας στη «Διαύγεια» και δικαιώνει απόλυτα τις ενστάσεις που διατύπωσε δημοσίως ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, περί όρων που δε διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, αντιθέτως, πρόκειται για «φωτογραφικούς» όρους, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει.

Έτσι, φαίνεται ξεκάθαρα πως το υπόμνημα που είχε αποστείλει η εταιρεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ειδικότερα στο σημείο που από την αρχή είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων ασχολήθηκαν, αφού η πρόβλεψη στους όρους της διακήρυξης, επί ποινής αποκλεισμού μάλιστα, για γενικό κύκλο εργασιών των ενδιαφερομένων να μετέχουν στον διαγωνισμό, που θα πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της υπηρεσίας, θεωρήθηκε από την Αποκεντρωμένη που άσκησε τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, «υπερβολικά αυστηρή, δυσανάλογη και παραβιάζουσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων διαγωνιζομένων καθώς και του υγιούς και βιώσιμου ανταγωνισμού», αναφέρεται στην απόφαση που συνεχίζει ως εξής: «…δε δύναται να θεωρηθεί ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του ανταγωνισμού, αλλά αντιθέτως η κατά αυτόν τον τρόπο προσπάθεια ενδεχομένως από τον αναθέτοντα φορέα της διασφάλισης της ποιότητας των υπό ανάθεση υπηρεσιών που αποτελούν και το σκοπό της προκείμενης σύμβασης αποκλείει επιχειρήσεις, που δύνανται και είναι ικανές να ανταποκριθούν στο αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως».

Σύμφωνα με το σκεπτικό που καταγράφεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης, η διακήρυξη θα πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της, για παράβαση του νόμου, όπως αναφέρει, δίνοντας τη δυνατότητα, όπως προβλέπεται άλλωστε, στην Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων, να ασκήσει προσφυγή εντός τριάντα ημερών στην Επιτροπή του άρθρου 152.

Έρχονται εξελίξεις…

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δρομολογεί, όπως προαναφέραμε σημαντικές εξελίξεις.

Από την μια λοιπόν υπάρχει το ουσιαστικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, που πλέον με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του Συνδέσμου καθυστερεί χαρακτηριστικά, αφού η διακήρυξη ακυρώθηκε για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες, για λόγους μη τήρησης της νομιμότητας.

Όποια κι αν είναι η επιλογή του Δ.Σ. είτε ασκήσει προσφυγή είτε επιλέξει, να δημοπρατήσει εκ νέου την υπηρεσία, με νέους όρους στον διαγωνισμό, το βέβαιο είναι, ότι μιλάμε για μία πολύμηνη καθυστέρηση, επομένως για ένα επιπλέον συνεχιζόμενο κόστος, με το οποίο θα επιβαρύνονται οι δήμοι, άρα και οι πολίτες της Ηπείρου.

Από την άλλη, υπάρχει φυσικά και ηθικό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το ότι το Δ.Σ. του Συνδέσμου επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της σύγκρουσης και με συνοπτικές διαδικασίες, αγνοώντας στην πράξη τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν εντός του Συνδέσμου, από μέλη του, όπως από τους δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας, έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για το τεράστιο φιάσκο της δημοπράτησης και την ευθύνη αυτή θα πρέπει να την αναλάβει το συντομότερο και κυρίως με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Από εδώ και στο εξής, με ενδιαφέρον αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου επί της απόφασης της Αποκεντρωμένης, προφανώς αφού η απόφαση κοινοποιηθεί στον Σύνδεσμο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ