Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χαμηλότερη των προσδοκιών ετήσια εγχώρια ανάκαμψη της τάξης του 2,8% καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι ανάκαμψης 7,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρει το Ίδρυμα, η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών σε 3,0% από 45,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, και τις εξαγωγές αγαθών να παρουσιάζουν οριακή πτώση.

Αναλογικά μικρότερη ήταν η πτώση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εισαγωγών αγαθών σε 8,6%, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση στο έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου, παρά την ετήσια μείωση των εισαγωγών υπηρεσιών κατά 4,6% στο ίδιο τρίμηνο.

Σημαντική συμβολή στην ανάκαμψη είχε για άλλο ένα τρίμηνο η ανθεκτική κατανάλωση των νοικοκυριών, η οποία ενισχύθηκε ετησίως κατά 6,2%, καθώς και η ενίσχυση των επενδύσεων κατά 12,3%. Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για ανάκαμψη το 2022, σε 5,2%, σε σταθερές τιμές, ενώ αναμένεται αύξηση σε ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις και εισαγωγές.

(A.)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ