Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι «αιώνιοι» φοιτητές πρέπει να επιστρέψουν στα πανεπιστημιακά έδρανα εάν θέλουν να πάρουν πτυχίο, ενώ όσοι είναι ήδη φοιτητές πρέπει να εντείνουν τον ρυθμό τους εάν έχουν μείνει πίσω στα μαθήματα. Και αυτό διότι στο νομοσχέδιο για τις διατάξεις για τα ΑΕΙ περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την εκκαθάριση από τους «αιώνιους» φοιτητές και την απάλειψη του φαινομένου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης Εκπαίδευσης όπως καταγράφηκαν από τα ιδρύματα τον Μάρτιο του 2020, κατά τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019 από τους συνολικά 668.734 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές οι 282.588 ήταν «αιώνιοι», δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών μαζί με μια λελογισμένη, δικαιολογημένη διετή προσαύξηση του χρόνου για την αποφοίτηση, το γνωστό ν+2, όπου ν είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών κάθε σχολής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα τεθεί όριο φοίτησης το ν+½ν, όπου ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ  θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης αρχίζει να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.

[Α.]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ