Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ… ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

Με ποινές βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες, που δεν θα προσέλθουν στις κάλπες, καθώς η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές καθίσταται υποχρεωτική.
Ειδικότερα, ο νόμος επιφέρει τιμωρία φυλάκισης από έναν μήνα έως έναν χρόνο. Σημειώνεται ότι, όσοι και όσες δεν έχουν μεταφέρει τα δικαιώματά τους στον τόπο διαμονής τους ή δεν έχουν κάνει αίτηση ετεροδημότη, θα πρέπει να ταξιδέψουν στην περιφέρεια, όπου έχουν τα δικαιώματά τους. Για τον λόγο αυτό ορίζεται από τον νόμο εκλογική άδεια.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων: Αυτοί που έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, αλλά και οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των 40, τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.
Ενδεικτικά στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, αλλά και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.
(A.)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ