Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ

Διπλό φορολογικό όφελος θα έχουν φέτος οι εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν το 2020 τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, καθώς τα συγκεκριμένα ποσά αφενός θα είναι αφορολόγητα, αφετέρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών για τη χρήση 2020, που θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Από την ίδια απόφαση προκύπτει πως τα ποσά των περικοπών των κύριων συντάξεων που επιστράφηκαν το 2020, υπό μορφή «αναδρομικών», σε 1.100.000 συνταξιούχους θα πρέπει να συμπεριληφθούν από τους δικαιούχους σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις που θα πρέπει να υποβάλουν για τα έτη 2015 και 2016.

Πρόκειται για ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο αναλόγως των υπόλοιπων εισοδημάτων που έχουν οι υπόχρεοι θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22% έως και 55%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ