Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Επιστολή με την οποία επισημαίνει τρία σημεία της διαδικασίας αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων από τις μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID, και ζητά λύσεις, απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ προς τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να γίνουν δεκτές όχι μόνο διορθωτικές αλλά και αρχικές δηλώσεις Covid για όλους τους μήνες του έτους 2020 και για όλους όσους ιδιοκτήτες έχασαν τις σχετικές προθεσμίες, να καθοριστεί τουλάχιστον μηνιαία προθεσμία από την ενημέρωση των ιδιοκτητών για τα σφάλματα και τους λόγους απόρριψης των δηλώσεων Covid και να διευκρινιστεί αν είναι νόμιμες οι μειώσεις μισθωμάτων που επιβάλλουν οι υπεκμισθωτές στους ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν τα μίσθια ακίνητα χρησιμοποιούνται από υπομισθωτές-τρίτους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ