Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο), εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικά στην παροχή υπηρεσιών η υποχρεωτική τηλεργασία ορίζεται σε ποσοστό 60% για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου η υποχρεωτική τηλεργασία θα εφαρμόζεται στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. Τα νέα μέτρα για μείωση της διασποράς του κορωνοϊού ισχύον για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου και ώρα 6:00, στο σύνολο της επικράτειας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ