Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

«ΜΠΛΟΚΟ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΠΑΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αν και έλαβαν την κρατική αποζημίωση για τα κουρεμένα ή μηδενικά ενοίκια διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβάλλει τα αληθινά στοιχείων των μισθώσεων ή αρκετοί από αυτούς τα παραποίησαν.

Συγκεκριμένα αρκετοί ιδιοκτήτες άλλαξαν τα στοιχεία των μισθώσεων για να πάρουν μεγαλύτερη αποζημίωση, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που δήλωσαν ότι είναι δικαιούχοι μισθωμάτων, ενώ στο Ε9 δεν καταγράφονται ως ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ήδη ο πρώτος έλεγχος ολοκληρώθηκε και η φορολογική διοίκηση προχωρά σε ελέγχους σε βάθους εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να διαπιστώσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας, η υλοποίηση του εντοπισμού των δικαιούχων και ο προσδιορισμός του ύψους των ενισχύσεων έχει υπάρξει ένα πολύ σύνθετο έργο, κυρίως λόγω των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε μεγάλο πλήθος των δηλώσεων Covid, οι οποίες υποβλήθηκαν για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων…

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς παρατάσεις και τις επανειλημμένες ενεργοποιήσεις δυνατότητας υποβολής δηλώσεων ή πραγματοποίησης διορθώσεων σε υποβληθείσες δηλώσεις Covid ή/ και σε Δηλώσεις Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σημαντικό ποσοστό δηλώσεων δεν διορθώθηκε.

[Α.]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ