ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Στο… φουλ οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τα πρόστιμα

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προχωρά σε χιλιάδες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των ανασφάλιστων Ι.Χ που υπολογίζονται ότι ανέρχονται περίπου σε μισό εκατομμύριο – Οι ιδιοκτήτες αυτών θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 250 έως 1.000 ευρώ

 

Στο κυνήγι των ανασφάλιστων οχημάτων βρίσκονται οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του κράτους, στη χώρα μας κυκλοφορούν χιλιάδες ανασφάλιστα Ι.Χ., δίκυκλα και μεγάλα οχήματα.

Ήδη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά και τη δημοσίευση του ΦΕΚ, προχωρά σε χιλιάδες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των ανασφάλιστων Ι.Χ που υπολογίζονται ότι ανέρχονται περίπου σε μισό εκατομμύριο.

Οι ιδιοκτήτες αυτών θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 250 έως 1.000 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι θα είναι τριπλοί στους παραβάτες, καθώς θα υπάρξει διασταύρωση για ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας.

Οι διασταυρώσεις θα γίνονται με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και του Επικουρικού Ταμείου. Την Τρίτη, μίλησε στο Ioannina TV, o Κων. Μπούτζας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστών Ηπείρου και σημείωσε πως δεν πρόκειται για ένα διαδικαστικό, αλλά για ένα μείζονος σημασίας κοινωνικό θέμα.

«Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κυκλοφορεί με κάποιο όχημα στους δρόμους χωρίς να έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αποζημιώσει κάποιον τρίτο για ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να του προκαλέσει», ανέφερε ο κ. Μπούτζας, προσθέτοντας ότι συνολικά από το 1978 όταν και υπεγράφη το Π.Δ για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων μέχρι σήμερα έχουν γίνει 30 και πλέον νομοθετικές τροποποιήσεις. Την τελευταία δεκαετία αντίστοιχες προσπάθειες ηλεκτρονικής διασταύρωσης των ανασφάλιστων έγιναν το 2013, το 2016 και η τελευταία το 2019 η οποία δεν εφαρμόστηκε στην πράξη καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η πρόβλεψη για την πληρωμή ενός παραβόλου.

Το νομοσχέδιο

Υπενθυμίζεται πως στο νομοσχέδιο περιέχονται μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν:

– Στη θέσπιση κλιμακωτών προστίμων για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας

– Στη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων,

– Στην προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.) που διακινούνται με χρήση τεχνολογίας blockchain

– Στη διασαφήνιση των διαδικασιών για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου.

Επιπρόσθετα, με ειδική διάταξη και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων δανείων» (servicers), διευρύνονται τα κριτήρια ορισμού των ευάλωτων οφειλετών προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτούς και οι πολίτες με αναπηρία συνδυαστικά με το εισόδημα και την περιουσία τους.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 8 παρεμβάσεις που αφορούν σε:

1) Στη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος διασταυρώσεων για τον εντοπισμό παραβάσεων προς τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων αξιοποιώντας διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου για τον εντοπισμό: ανασφάλιστων οχημάτων, οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας ή τις οφειλές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση μεταβίβασης.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε εξάμηνη βάση από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, από το μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και του ΤAXISnet.

Τα πρόστιμα

Εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις, ειδοποιείται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ορίζονται τα εξής πρόστιμα:

Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος:

– 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,

– 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης,

– 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου που αναλογεί.

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβολή του προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την Αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμό της εντός 30 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τα πρόστιμα διαγράφονται.

Εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της επιβολής προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι, μετά τη διαπίστωση παράβασης διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες από την επιβολή του προστίμου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι τον νέο έλεγχο, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος τα οποία επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

2) Στην υιοθέτηση κλιμακωτών προστίμων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων:

25% επί του τέλους αν καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος καταβολής,

50% επί του τέλους αν καταβληθεί τον Φεβρουάριο,

100% αν καταβληθεί μετά το τέλος Φεβρουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

3) Στον καθορισμό της διαδικασίας αδρανοποίησης και διαγραφής από τα Μητρώα οχημάτων. Πιο αναλυτικά, τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλισθεί, δεν έχουν υποβληθεί σε ΚΤΕΟ και δεν έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας τα τελευταία 7 έτη, τίθενται σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας. Κατόπιν, ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ώστε είτε να προχωρήσουν στην οριστική αδρανοποίηση των οχημάτων και τη διαγραφή τους από τα μητρώα, είτε στη δήλωση ακινησίας τους, είτε, εφόσον προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, στην επανακυκλοφορία τους. Προβλέπεται, επίσης, η συχνότητα των ελέγχων, οι συνέπειες της προσωρινής και οριστικής αδράνειας και οι κυρώσεις για παραβάσεις των σχετικών ρυθμίσεων.