ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ευρωπαϊκή «συμμαχία» για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο, συμμετέχει στη σύμπραξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,  με την ονομασία «Artemis» και προσχωρεί στο καθεστώς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, το οποίο είναι η αρχή μιας μόνιμης συμμαχίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε συστηματικό και βαθύ μετασχηματισμό του ακαδημαϊκού χώρου

 

Μια πραγματικά σημαντική επιτυχία ήρθε για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μια επιτυχία με ευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Πιο αναλυτικά, για το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Βορειοδυτικής Ελλάδας, συνιστά επιτυχία η επιβράβευση της σύμπραξης ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την ονομασία «Artemis», στο πρόγραμμα Erasmus+.

H πρόταση διακρίθηκε ανάμεσα σε πλειάδα άλλων προτάσεων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βαθμολογία 90/100. Όπως αναφέρεται, η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μακρόχρονη και επίμονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εντάθηκε κατά το τελευταίο έτος.

Με την ενεργό συμμετοχή της Πρυτάνεως και την έμπρακτη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, των Αντιπρυτάνεων και μελών ΔΕΠ υλοποιήθηκαν καθοριστικές συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μέτσοβο, Constanța, Clermont Ferrand) και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των Πανεπιστημίων – εταίρων καθώς και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων. Η αρχική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2019, έλαβε νέο όνομα και νέο περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας την επιτυχή τελική έκβαση.

Μαζί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην ευρωπαϊκή συμμαχία «Artemis», συμμετέχουν ακόμη το Πανεπιστήμιο Clermont Auvergne της Γαλλίας (επισπεύδον ίδρυμα), το Πανεπιστήμιο Ovidius din Constanța της Ρουμανίας, το Πανεπιστήμιο της Perugia καθώς και τέσσερα Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών: το Hogeschool Vives, του Βελγίου, το Tallinna Tehnikakõrgkool της Εσθονίας, το Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg της Γερμανίας και το Høgskulen på Vestlandet της Νορβηγίας.

Το ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο «Artemis» είναι η αρχή μιας μόνιμης συμμαχίας η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει σε συστηματικό και βαθύ μετασχηματισμό του ακαδημαϊκού χώρου, με αντίκτυπο στις αντίστοιχες περιφέρειες και κοινότητες:

– ως κινητήρια δύναμη και ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ενός σταθερού, αξιόπιστου και καινοτόμου προτύπου ποιότητας και ελκυστικότητας. Η δυνατότητα κινητικότητας ανθρώπων και ιδεών και η αλληλεπίδραση μεταξύ οκτώ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων πραγματώνει την εμπειρία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και εγγυάται τη δημιουργία καινοτόμου έρευνας και γνώσης.

– ως ώθηση για την περιφερειακή ανάπτυξη, θέτοντας τα Πανεπιστήμια στον πυρήνα της μετάδοσης των ευρωπαϊκών αξιών και καθιστώντας τα κόμβους αειφορίας, μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων της βιωσιμότητας και της κινητικότητας, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Κεντρικός ο ρόλος του

στη διαπανεπιστημιακή συνεργασία

Παράλληλα, σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) για την περίοδο 2024-2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών και του Αντιπροέδρου του Φόρουμ Αδριατικής και Ιονίου, Παναγιώτη Τσιχριτζή, έχοντας ως στόχο να τεθεί το πλαίσιο του προγράμματος ενεργειών, δράσεων, δραστηριοτήτων και θεματικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για το 2024-2025.

Με την έναρξη της ελληνικής προεδρίας του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Αδριατικής & Ιονίου UniAdrion, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου.

Η Πρύτανης Καθηγήτρια, Άννα Μπατιστάτου ως εκπρόσωπος του Forum των Πανεπιστημίων (UniAdrion), ο Αντιπρύτανης Καθηγητής, Ιωάννης Λεονάρδος και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Τζένη Παγγέ μέλος του UniAdrion συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας, δίνοντας το στίγμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διάστασης της Πρωτοβουλίας.

Επίσης συμμετείχαν ο Συντονιστής της Ελληνικής Προεδρίας Κωνσταντίνος Δίκαρος, ο Ιωάννης Ρέτσας Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Κωσταντίνος Νικολούτσος Προέδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, ο Ιωάννης Αντωνόπουλος Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ηλείας, ο Σωτήριος Σκιαδαρέσης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδος, ο Ιωάννης Γκολομάζος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας και η Χριστίνα Μανιφάβα ειδική συνεργάτης του Επιμελητηρίου Άρτας, ο Ιάκωβος Κονταράτος μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, η κυρία Ευγενία Καμπιώτη Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο Βασίλειος Βασιλείου, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και ο Πέτρος Ζουμπούλης Διευθυντής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους παρακάτω θεματικούς τομείς που αποτελούν και προτεραιότητες της EUSAIR για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου:

– Βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων

– Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας

– Γαλάζια ανάπτυξη

– Βιώσιμο τουρισμό μέσω της διαμόρφωσης μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης με τον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων

– Δημιουργία δομών τουριστικής εκπαίδευσης για ειδικότητες που συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

– Προστασία και προώθηση της μεσογειακής διατροφής

– Επανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων με ιεράρχηση καινοτόμων επενδύσεων σε νέες μορφές τουρισμού και σε λοιπούς τομείς αξίας της κάθε τοπικής οικονομίας

– Προστασία περιβάλλοντος, μείωση των ρύπων και άμεση προστασία της ακτογραμμής από το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και όχι μόνο

– Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης των καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας και όχι μόνο

– Δημιουργία μοντέλων και μεθοδολογιών συνεργασιών πανεπιστημίων και φορέων επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα

– Ανάδειξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και της διασύνδεσης της με το επιχειρείν.

Θέτοντας τις θεματικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, η συνάντηση έκλεισε με τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων, που θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων και Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου.

Βασίλης Λούπας