ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

Μια κίνηση, άκρως απαραίτητη, πρέπει να προχωρήσει άμεσα από την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων.

Ο λόγος για την ενιαία κανονιστική απόφαση για όλους τους κυκλικούς κόμβους, με βάση την οποία θα ισχύει ακριβώς η ίδια σήμανση, σε όλους τους κυκλικούς κόμβους, κάτι που σήμερα δεν ισχύει με αποτέλεσμα, να είναι σε κάθε κόμβο, ορατός ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.

Παράλληλα, όμως η κανονιστική απόφαση είναι αναγκαία να προχωρήσει άμεσα και για έναν ακόμη λόγο. Επειδή με την υπογραφή της, την τοποθέτηση – άμεσα – της ίδιας σήμανσης παντού – τότε θα μπορέσουν οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, να ενημερώσουν σωστά και τους οδηγούς, για το τι ισχύει και πως οφείλουν τα οχήματα να κινούνται τόσο με την είσοδό τους στον κυκλικό κόμβο, όσο και κατά την κίνηση εντός του κόμβου.

Δεν πρόκειται για κάτι ούτε δύσκολο, ούτε χρονοβόρο για να γίνει άμεσα. Λίγη καλή θέληση χρειάζεται και οι αναγκαίες γνώσεις!

(Β.Λ.)