Ερχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα – Πώς υπολογίζονται – Ποιες οι αλλαγές

Έτσι αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, και ούτω καθεξής.

Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα στους οδηγούς που έχουν θέσει σε ψηφιακή ακινησία τα οχήματά τους, να «πάρουν πίσω» τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν τη σχετική νομοθετική διάταξη δίνοντας την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ΙΧ να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες που θέλουν να τα κυκλοφορήσουν χωρίς να επιβαρύνονται με πέναλτι.

Έτσι αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, και ούτω καθεξής.

Τα τέλη κυκλοφορίας σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Πώς υπολογίζονται τα μηνιαία τέλη κυκλοφορίας

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μήνα (π.χ. 20 ημέρες) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται ποσό ίσο με 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας από τις 20 Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου, το διάστημα υπολογίζεται ως 4 μήνες. Έτσι για αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 265 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει το ποσό των 88,3 ευρώ (265:12X4).

Για άρση ακινησίας από τις 15 Ιουνίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, το διάστημα υπολογίζεται ως 3 μήνες. Έτσι για αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 400 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ (400:12Χ3).

Τι ισχύει στην άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2024, καταβάλλονται κατ` εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.

Τι αλλαγές έρχονται το 2025

Αυτό που εξετάζεται είναι να δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη, πριν λήξει το διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος, να ζητήσει να διατηρήσει το όχημα σε κυκλοφορία καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα εάν ένας ιδιοκτήτης «ξεχάσει» να επανακαταθέσει τις πινακίδες του οχήματος του την ημερομηνία που έχει προβλεφθεί, τότε καλείται να καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για το σύνολο του έτους.

Επίσης, με βάση το ισχύον πλαίσιο, το δικαίωμα προσωρινής άρσης της ακινησίας οχήματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με καταβολή των αντίστοιχων τελών κυκλοφορίας ισχύει μόνο για μία φορά το έτος.