ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Προχωρούν τα led, «όχι» στον κόμβο στο Πανηπειρωτικό

Διορθώθηκαν οι παράμετροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο του οδοφωτισμού και σύντομα το θέμα θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή – Αρνητική η αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο Πανηπειρωτικό, με το έργο να προχωρά με πόρους του Δήμου

 

Δυο σημαντικές εξελίξεις, είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με μεγάλα έργα του Δήμου Ιωαννιτών.

Η πρώτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των παραμέτρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού (Led) στον δήμο Ιωαννιτών, που είχε επισημάνει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ακυρώνοντας το διαγωνισμό πριν μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τεύχη της σύμβασης και οι τεχνικές τους προδιαγραφές, που κατά την Αρχή ενείχαν ασάφειες και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο, διορθώθηκαν, ακολουθώντας παράλληλα και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας που ισχύει από τις αρχές Ιουνίου και η διακήρυξη θα συζητηθεί άμεσα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ιωαννιτών, προφανώς και της περιφέρειας Ηπείρου, ώστε σε σύντομο χρόνο, να γίνει ο διαγωνισμός.

Ο κόμβος στο Πανηπειρωτικό

Η δεύτερη εξέλιξη έχει να κάνει με το έργο του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο ΠΕΑΚΙ, που είχε προταθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου.

Για το συγκεκριμένο έργο, έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί στον δήμο Ιωαννιτών, η αρνητική αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής. Η αρνητική αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής εδράζεται στο ότι δεν προβλέπεται η εκτέλεση έργων που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα τη μετακίνηση των πεζών.

Από την άλλη όμως, ο δήμος Ιωαννιτών επισημαίνει, ότι η εγκεκριμένη μελέτη των περιβαλλοντικών όρων, με τη σύμφωνη γνώμη πλειάδας καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και επιστημόνων, όπως οι συγκοινωνιολόγοι, είναι ξεκάθαρη ως προς το συγκεκριμένο σημείο της μετακίνησης των πεζών στον κόμβο, όπου αναφέρεται σαφώς ότι.

«Στους κλάδους του κόμβου δεν προβλέπονται διαβάσεις πεζών. Οι υφιστάμενες διαβάσεις καταργούνται και οι κινήσεις συστήνεται να αντικατασταθούν από πεζογέφυρες. Στην αρχή της περιφερειακής οδού υπάρχει ήδη κατασκευασμένη πεζογέφυρα οπότε συστήνεται οι πεζοί να καθοδηγούνται προς αυτήν με εφαρμογή κιγκλιδωμάτων στην οριογραμμή του οδοστρώματος. Στην Ε.Ο συστήνεται η κατασκευή πεζογέφυρας ώστε να μη διακοπεί η επικοινωνία του πανεπιστημιακού ιδρύματος με το Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί, πως επειδή ακριβώς η πρόταση για την κατασκευή, ένταξη και χρηματοδότηση του έργου είχε απορριφθεί αρχικά, για ελλείψεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο δήμος Ιωαννιτών είχε ζητήσει και είχε λάβει τεχνική βοήθεια από την Διαχειριστική Αρχή, που συμμετείχε στη σύνταξη της μελέτης των περιβαλλοντικών πόρων, καταλήγοντας στην οριστική πρόταση, η οποία όμως απορρίφθηκε από την ίδια υπηρεσία…

Τέλος, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει στην κατασκευή του ισόπεδου κόμβου στο ΠΕΑΚΙ, ανεξάρτητα από την αρνητική παραπάνω εξέλιξη, με την απόρριψη χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, αλλά προτίθεται να υλοποιήσει το έργο, με ίδιους πόρους.