ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Το θέμα της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και των σοβαρών επιπτώσεών του στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης

Το θέμα της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και των σοβαρών επιπτώσεών του στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί ποιες νέες πρωτοβουλίες εξετάζουν να αναλάβουν τα Υπουργεία για την παροχή επιπλέον κινήτρων στους νέους γονείς, ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την περαιτέρω στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και, επίσης, εάν εξετάζουν τα Υπουργεία την παροχή πρόσθετων κινήτρων για τον επαναπατρισμό νέων Ελλήνων επιστημόνων.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος παραθέτει τα μέτρα που λαμβάνονται ήδη για την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών και των νέων γονέων. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Σύμφωνα με το ν. 4172/2013, όσο αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, τόσο αυξάνεται το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4223/2013, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ν. 2859/2000 εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σε είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής και σε είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ν. 4512/2018, χορηγείται επίδομα παιδιού, το οποίο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. Τέλος, με τον ν. 4111/2013, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.

Επιπλέον, θεσμοθετήθηκαν ευεργετικά μέτρα, όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού, η καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022, η χρηματοδότηση πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάσχεση του μεταναστευτικού ρεύματος εφαρμόστηκε σειρά Προγραμμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών, η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά».