Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021».

Δυο ώρες μετά το Σώμα συνεδριάζει εκ νέου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

– Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ ́ τρίμηνο του 2020.

– Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.

– Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Resor», του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe.

– Λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου επί του οποίου έχει κατασκευασθεί η πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων (νυν Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων), παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Περιφερειάρχη, για την υπογραφή του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου.

– Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών Ταξί, με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών Ταξί.