Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021».

Δυο ώρες μετά το Σώμα συνεδριάζει εκ νέου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

– Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ ́ τρίμηνο του 2020.

– Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.

– Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Resor», του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe.

– Λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου επί του οποίου έχει κατασκευασθεί η πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων (νυν Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων), παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Περιφερειάρχη, για την υπογραφή του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου.

– Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών Ταξί, με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών Ταξί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ