ΟΚΠΑΠΑ – Βιωματικά σεμινάρια για τα μέλη των ΚΑΠΗ

Την Τρίτη στον χώρο του 2ου ΚΑΠΗ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΟΚΠΑΠΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημήτρη Πάνου, της Διευθύντριας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Σοφίας Τζιοβάρα, του Προϊσταμένου των ΚΑΠΗ, Νίκου Κατσάνου με τους  νεοεκλεγέντες εκπροσώπους των μελών των ΚΑΠΗ που προέκυψαν στις πρόσφατες εκλογές.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται στην ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ και στην υλοποίηση δράσεων για τα μέλη.
Μια από τις δράσεις, που θα πραγματοποιηθεί  άμεσα και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Κοινότητας του ΟΚΠΑΠΑ, είναι και τα βιωματικά σεμινάρια για τα μέλη των ΚΑΠΗ με θέμα: «Η διαχείριση του άγχους στην Τρίτη Ηλικία».
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση  των μελών για τον εντοπισμό εκείνων των παραγόντων που προκαλούν το άγχος καθώς και η διεύρυνση των γνώσεων, των τεχνικών και των εργαλείων για τον καλύτερο έλεγχο των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων που προκαλεί.
Τα βιωματικά σεμινάρια θα διεξαχθούν από τους Ψυχολόγους του Κέντρου Κοινότητας την Φερενίκη Αρκουμάνη και την Ελένη Πανταζή.