ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Ζητούν άμεση πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιτακτική ανάγκη χαρακτηρίζει η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών την άμεση πρόσβαση των τραπεζών – μελών της στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η χαμηλότοκη χρηματοδότηση των τοπικών επιχειρήσεων, μέσω των ανταγωνιστικών όρων που θέτει το Ταμείο.
Με ανακοίνωσή της, αναλυτικότερα, η Ένωση ζητά από το υπουργείο Οικονομικών την άμεση πρόσβαση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι αυτή «θα μετριάσει τον άνισο ανταγωνισμό που υφίστανται οι τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους σε φθηνά κεφάλαια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και ικανές να πρωταγωνιστήσουν στις εγχώριες και διεθνείς αγορές».
Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι διαχρονικά ένας σημαντικός μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς στηρίζουν τις μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ότι η στήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στον τραπεζικό δανεισμό είναι δύσκολη.
«Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συνεχίζουν να καλύπτουν αποτελεσματικά αυτά τα κενά χρηματοδότησης, στηρίζοντας ενεργά τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων της περιφέρειας, που αποτελούν πάνω από το 80% του χαρτοφυλακίου τους. Όμως, η μη συμμετοχή τους στις διαδικασίες χαμηλότοκης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στερεί ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις αυτές», τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση της Ένωσης.
Μέλη της Ένωσης είναι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος.