ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -Νέος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του bullying

Από το υπουργείο ετοιμάζεται πλατφόρμα για τις καταγγελίες γονέων και μαθητών από το Γυμνάσιο και πάνω, ενώ στο πλαίσιο της διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού θα επανέλθει και η πενθήμερη αποβολή

Σε καταγγελίες για bullying θα μπορούν να προχωρούν μέσω πλατφόρμας που ετοιμάζεται οι γονείς και οι μαθητές από το Γυμνάσιο και πάνω, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η πρώτη διαχείριση τέτοιων περιστατικών θα γίνεται εντός του σχολείου, για τα πιο βαριά περιστατικά θα υπάρχουν άλλες επιστημονικές επιτροπές που θα επιλαμβάνονται» σημείωσε ο υπουργός Παιδείας.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του bullying θα επανέλθει και η πενθήμερη αποβολή, όπως και ο διαχωρισμός της απουσίας σε δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη, ενώ προβλέπεται να διευκολύνεται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ειδικές περιπτώσεις θυτών.

Με τη νέα απόφαση για το «ποινολόγιο» των μαθητών η οποία αναμένεται να εκδοθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα κάνει πιο εύκολη την επιβολή ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος στους παραβατικούς μαθητές.

Αναφορικά με τα όλα κι αυξανόμενα κι άκρως ανησυχητικά επίπεδα της εγκληματικότητας μεταξύ ανηλίκων ανέφερε ο υπουργός: «Σε ό,τι αφορά το bullying βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη αλλά σε όλο τον δυτικό κόσμο συνολικά -θα έλεγα εγώ – το φαινόμενο να εντείνεται. Για αυτό το λόγο η πολιτεία πρέπει να παρέμβει. Πολύ σύντομα θα έχουμε την πλατφόρμα αποτύπωσης περιστατικών με επώνυμες καταγγελίες. Μέσα σε αυτή θα μπορεί ο γονιός και ο μαθητής από το Γυμνάσιο και πάνω να καταγγέλλει συγκεκριμένα περιστατικά και να διαχειρίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Η πρώτη διαχείριση του περιστατικού θα είναι εντός του σχολείου, αλλά για τα πιο βαριά περιστατικά θα υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές».

Για τον κ. Πιερρακάκη μία πλατφόρμα δεν αποτελεί πολιτική κι πρόσθεσε: «Θα υπάρξει και εθνικής κλίμακας καμπάνια και θα υπάρξει και μία αλλαγή στο πλαίσιο συνεπειών. Θα επανέλθει η 5μερη αποβολή για περιπτώσεις bullying στα σχολεία. Δεύτερη αλλαγή είναι  ότι θα επανέλθει ο διαχωρισμός της απουσίας σε αδικαιολόγητη και δικαιολογημένη. Ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τον θύτη θα υπάρξει μία διευκόλυνση στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος».

Για τις μαθητικές καταλήψεις

Στο γραφείο του υπουργού Παιδείας, προς υπογραφή, βρίσκεται η απόφαση  αυστηροποίησης του ποινολογίου των μαθητών, επαναφοράς των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών καθώς και την ειδική θεσμοθέτηση ποινικών  και οικονομικών ευθυνών των γονιών των μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις των σχολίων, ετοιμάζει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών, είναι τα εξής:

Α. Γίνεται επαναφορά της διάταξης για την δυνατότητα αποβολής μαθητή μέχρι πέντε ημερών από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Β. Παρέχεται  η δυνατότητα στον Διευθυντή του Σχολείου, με απόφασή του, να δίνει μέχρι τρεις ημέρες αποβολή.

Γ. Θα υπάρξει ειδική διάταξη για την ποινική ευθύνη των γονέων  για τους μαθητές που κάνουν κατάληψη σχολείου.

Δ. Επίσης ειδική διάταξη για την οικονομική ευθύνη των οικογενειών σε περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές σε σχολείο (π.χ. κατάληψη).

Ε. Μαθητής που τιμωρείται με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν θα επανέρχεται στο σχολείο από ο οποίο επιβλήθηκε η ποινή.

Ε. Θα αυστηροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των σχολείων.

Ζ. Επανέρχεται ο θεσμός των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

Η. Οι αδικαιολόγητες απουσίες καθιερώνονται στις 40 και οι δικαιολογημένες στις 74.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Να σημειώσουμε τέλος, πως η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Η «ανομία» στα πανεπιστήμια

Ταυτόχρονα και με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας, στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από την καθιερωμένη ανάρτησή του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, σπεύδει να επισημάνει, σε όλους τους τόνους, ότι το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας που απειλεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την ίδια την κοινωνική συνοχή.

«Δεν μένουμε μόνο στην καταδίκη και τις διαπιστώσεις. Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε δήθεν… πάρτι στους πανεπιστημιακούς χώρους να εξελίσσονται σε γιορτές τυφλής βίας και καταστροφής. Για τέτοια επεισόδια πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις, και αυτά που προβλέπει ο νόμος φτάνουν μέχρι και την οριστική διαγραφή φοιτητών. Και είναι ευθύνη των πειθαρχικών οργάνων των πανεπιστημίων να εφαρμοστεί ο νόμος, που πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στην κυβέρνηση, παράλληλα, στέκονται και στον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι πρυτανικές αρχές όσον αφορά στο στόχο της αντιμετώπισης της βίας, καθώς αυτό που επισημαίνεται είναι ότι όταν υπάρχουν συλλήψεις ατόμων, τα οποία έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, πρέπει να…τρέχει  συνολικά η διαδικασία που προβλέπεται από το πειθαρχικό κάθε πανεπιστημίου.

Ειδικό…κομμάτι της κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας σχετίζεται και με τις νεότερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Ανακοινώθηκαν σε κάθε σχολική μονάδα οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες που θα δέχονται τις επώνυμες καταγγελίες των μαθητών και των γονέων τους για περιστατικά σωματικού και ψυχολογικού εκφοβισμού.
  • Ορίστηκαν οι τετραμελείς Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.
  • Σύντομα τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επώνυμων καταγγελιών αποκλειστικά από μαθητές, τους γονείς τους ή όσους έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
  • Δρομολογείται εθνική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία.
  • Μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο θα έχει παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων.