ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Στην Πράγα για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα

Στην Πράγα θα βρίσκεται ο Σταύρος Καλογιάννης, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, για τις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι εργασίες της Διάσκεψης γίνονται στην Πράγα, καθώς η Τσεχία ασκεί την προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2022.

Οι θεματικές ενότητες της Διάσκεψης αφορούν:

– Τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα τα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις).

– Τη χρηματοδότηση των μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα.

– Την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις.

Στις εργασίες της Διάσκεψης θα μετέχουν αντιπροσωπείες των Επιτροπών Οικονομικών των Κοινοβουλίων των κρατών – μελών, καθώς και οι Υπουργοί Οικονομικών, Ενέργειας και Βιομηχανίας της Τσεχίας, κ. Bek, κα Hubackova και κ. Sikela αντίστοιχα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας κ. Habeck και της Φινλανδίας κ. Lintila, και ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Dowgielewicz. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μετέχει ο Αντιπρόεδρός της, συντονιστής των οικονομικών θεμάτων της Ε.Ε., κ. Dombrovskis.