«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τα πλωτά ταξί στην Παμβώτιδα

Νεότευκτα, φιλοπεριβαλλοντικά σκάφη που θα εκτελούν εκ περιτροπής δρομολόγια και με τηλεφωνικά ραντεβού στις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη

 

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών, καλούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα, σχετικό αίτημα για την απόκτηση άδειας πλωτού ταξί που θα εκτελεί συγκεκριμένες διαδρομές στην Παμβώτιδα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αιτήσεις «βγήκε στον αέρα» την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Μεταφορών και σε αυτήν ορίζονται σαφώς τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα σκάφη που θα χρησιμοποιούνται ως ταξί στην Παμβώτιδα, όπως και τις προϋποθέσεις των κριτηρίων κατάταξης και τα συνοδευτικά έγγραφα – στοιχεία κάθε αίτησης.

Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου επιχειρεί να κλείσει οριστικά (;) ένα μεγάλο μέτωπο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα τα τελευταία χρόνια, αφού μόλις πριν από λίγους μήνες χορηγήθηκαν οι δύο νέες άδειες συγκοινωνιακών πλόων και πλέον μπαίνει το νερό στο αυλάκι για τα πλωτά ταξί. Υπενθυμίζεται πως όπως έχει αναφέρει η Περιφερειακή αρχή, ο βασικός λόγος για τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για τα πλωτά ταξί, είναι πως τα καραβάκια που εκτελούν συγκοινωνιακούς πλόες από και προς το Νησί, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο που πολλές φορές λειτουργεί απαγορευτικά για τους πολίτες που είτε θέλουν να επιστρέψουν ή να μεταβούν αργότερα από το τελευταίο δρομολόγιο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των πλωτών θα πρέπει:

1. Τα σκάφη να είναι απολύτως νεότευκτα

2. Τα σκάφη να είναι φιλοπεριβαλλοντικά, με μηχανές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ή ηλεκτροκίνητα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

3. Το βύθισμα να μην είναι μεγαλύτερο από 1,50 μέτρα.

4. Το μήκος να μην είναι μεγαλύτερο από 13 μέτρα.

5. Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που θα δύνανται να μεταφέρονται να μην υπερβαίνει τα 15 άτομα.

6. Τήρηση όλων των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από την ισχύουσα περί πλωτών νομοθεσία.

Η κατάταξη και αξιολόγηση

Ως προς τα κριτήρια κατάταξης και αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων:

1. Η αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων πλωτών μέσων, που πρέπει να είναι νεότευκτα και ειδικότερα ως προς το κριτήριο του φιλοπεριβαλλοντικού αυτών και της σχετικής επιβάρυνσης που προκαλούν σε σχέση με τις μηχανές κίνησής τους (νέας τεχνολογίας, ηλεκτροκίνητα κ.λπ.).

2. Η εντοπιότητα των αιτούντων ενδιαφερομένων ως δημοτών ή μονίμων κατοίκων Νήσου την τελευταία 5ετία τουλάχιστο.

3. Η οικονομική κατάσταση των αιτούντων ενδιαφερομένων,

4. Η γνώση του αντικειμένου εκ μέρους του αιτούντος ενδιαφερομένου (χειριστής σκάφους) ή εργαζόμενου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των δρομολογίων.

5. Κατά την κατάταξη, θα λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ετοιμότητας για την δυνατότητα απόκτησης και καθέλκυσης του πλωτού μέσου, που πρέπει να τηρεί τις ως άνω προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πλόων ταξί, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, για το οποίο δεσμεύονται όλοι οι αιτούντες ενδιαφερόμενοι.

Τα πλωτά υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις των ορίων ηλικίας των πλοίων, όπως αυτά αποφασίστηκαν και αναφέρονται στο με αρ.13/03-08-2023 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Ένα ταξί την ημέρα

και τηλεφωνικά ραντεβού

Θέματα που άπτονται της λειτουργίας των πλωτών ταξί, όπως διαδρομές – δρομολόγια, προσδιορισμός τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των εξυπηρετούμενων επιβατών, τρόπος και ώρες λειτουργίας, τρόπος κλήσης, διακριτικά ταξί, κόμιστρο, κ.λπ. θα καθοριστούν μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών στα πλαίσια καθορισμού και έγκρισης κανονιστικού πλαισίου για την λειτουργία των πλωτών ταξί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Ειδικότερα η λειτουργία τους, με προσδιορισμό τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των εξυπηρετούμενων επιβατών, απολύτως διακριτού από τα σημεία εξυπηρέτησης των πλωτών που εκτελούν συγκοινωνιακούς πλόες και σύμφωνα με αντίστοιχη σήμανση που θα υπάρξει, δεν θα γίνεται ταυτόχρονα, αλλά θα λειτουργεί ένα κάθε μέρα και εναλλάξ, με χρόνο λειτουργίας καθημερινά, όπως επακριβώς θα καθορισθεί μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και με τηλεφωνικές κλήσεις όλο τα εικοσιτετράωρο.