ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Έμπρακτη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών

Ο Δήμος Ιωαννιτών στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών υλοποιεί το έργο «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities (EPIC)».

Στο πλαίσιο του έργου διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Επίκαιρα θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων», η οποία έγινε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημ. Χατζής».

Στόχος της ημερίδας υπήρξε η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε επίκαιρα θέματα του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για προγράμματα κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται από το Δήμο Ιωαννιτών, δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς, και κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ και η Γενική Γραμματέας της ALDA – European Association for Local Democracy, κα. Antonella Valmorbida, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς δήμους και κοινωνικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και την ενσωμάτωση προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί για πρώτη φορά ευρωπαϊκά προγράμματα, εστιασμένα στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών, χρηματοδοτούμενα απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, κα. Χριστίνα Κωτσαντή παρουσίασε την πρόοδο εργασιών των τεσσάρων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) που υλοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών:

– Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities” με ακρωνύμιο «EPIC».

– Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship” με ακρωνύμιο «RaCIP».

– Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή – Empowering migrants to be representative actors in community engagement” με ακρωνύμιο «EMBRACE».

– Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριών – Migrant Integration through Locally designed Experiences” με ακρωνύμιο «MILE».

Η εκπρόσωπος της Συμβίωσης – Symbiosis και εταίρος του έργου EPIC στην Ελλάδα, κα. Νικολέτα Πεταλίδου παρουσίασε το έργο της Συμβίωσης – Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα και ανέπτυξε το θέμα «Μετανάστευση, Φύλο και έμφυλες σχέσεις».

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Πέτρος Μάστακας παρουσίασε τις προκλήσεις και λύσεις για την κοινωνική ένταξη των προσφύγω ενώ ο εκπρόσωπός του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση, Ιωάννης Ευθυμίου παρουσίασε τις δράσεις τους ενταξιακού προγράμματος Helios.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες/ παρουσιάσεις σε επίκαιρα ζητήματα κοινωνικής ένταξης από εκπροσώπους κοινωνικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας: ASB – Arbeiter Samariter Bund e.V, της Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – ICSD, Second Tree, SolidarityNow – Πρόγραμμα ACE, Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος και ΜΕΤΑδραση.

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των στόχων/ αποτελεσμάτων του Πιλοτικού σχεδίου του έργου EPIC+Εργασία για την ενσωμάτωση προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας” από το Στέλεχος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του έργου,  Χριστίνα Μαθιού.