ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Δίαυλοι συνεργασίας μέσω της «Διπλωματίας Πόλεων»

Στο Δίκτυο Συνεργασίας Βαλκανικών Πόλεων, συμμετείχε ο Δήμος Ιωαννιτών, που ήδη έχει συνεχείς συνεργασίες με περιοχές στην όμορη Αλβανία αλλά και σε άλλες Βαλκανικές χώρες

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λώλης εκπροσώπησε τον Δήμο Ιωαννιτών στη Σύνοδο που οργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Βαλκανικών Πόλεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 73 πόλεις δέκα διαφορετικών κρατών, οι οποίοι συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λώλης, στην τοποθέτησή του παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Ιωαννίνων κάνοντας ειδική μνεία στην δυναμική του Πανεπιστημίου, στις υποδομές υγείας, στον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην επιλογή των Ιωαννίνων ως μία από τις έξι ελληνικές πόλεις που θα κατασταθούν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030 ενώ τόνισε ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής είναι συνυφασμένη με το άνοιγμα και τη συνεργασία στις Βαλκανικές χώρες.

Ο Δήμος Ιωαννιτών μέσω της «Διπλωματίας Πόλεων» έχει ήδη ανοίξει διαύλους μόνιμης και συνεχούς συνεργασίες με περιοχές στην όμορη Αλβανία αλλά και σε άλλες Βαλκανικές χώρες.

Την Προεδρία του Δικτύου για το 2023 αναλαμβάνει η Αθήνα και στη Σύνοδο καθορίστηκαν οι βασικοί στόχοι που αφορούν:

α) την προσαρμογή και μετρίαση της κλιματικής κρίσης,

β) τις έξυπνες πόλεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

γ) την ενίσχυση των δίκαιων και συμπεριληπτικών/ανεκτικών κοινωνιών,

δ) την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη,

ε) τη βελτίωση της τοπικής Δημοκρατίας και

στ) την πολιτιστική εμβάθυνση, η οποία άλλωστε είναι σημαντική καθώς – όπως αποδείχθηκε – οι Βαλκανικές πόλεις μοιράζονται πολλές κοινές κουλτούρες.

Οι εκπρόσωποι των δεκάδων δήμων επισήμαναν ότι η συνεργασία της αυτοδιοίκησης μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την διασφάλιση της ειρήνης, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.