«Μοχλός» ανάπτυξης για την Ήπειρο οι εξαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒΕ, η περιφέρειά μας, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, με τις εξαγωγές να είναι περισσότερες από τις εισαγωγές – Τρόφιμα, χημικά-πλαστικά, πετρελαιοειδή και ποτά, οι τομείς που οδηγούν τις εξαγωγές

 

Ένα σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό «εργαλείο» ανάπτυξης, αποτελούν για την Ήπειρο τα τελευταία χρόνια και κυρίως την πενταετία 2015-2019, οι εξαγωγές, γεγονός που αποδεικνύεται και από την επίσημη καταγραφή των στοιχείων, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία των εισαγωγών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ήπειρος είναι μία από τις λίγες περιφέρειες της χώρας που σε αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα όμως τη διετία 2018-2019 παρουσιάζει ένα πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, με τις εξαγωγές να είναι περισσότερες από τις εισαγωγές.

Οι εξαγωγές αποτελούν μάλιστα το 6,7% του ΑΕΠ της περιφέρειας Ηπείρου (για το 2019), με το πλεονασματικό ισοζύγιο να αποτυπώνεται σε 56,4 εκ. ευρώ.

Τα ιδιαίτερα σημαντικά αυτά στοιχεία για την Ήπειρο, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων την Τετάρτη, που ήταν αφιερωμένη στην Ήπειρο και ειδικότερα στο τμήμα της εκδήλωσης που αφορούσε στην χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, η Ήπειρος τη διετία 2018-2019 εμφάνισε μία σημαντική αύξηση κοντά στο 6% των εξαγωγών της, οι οποίες συνολικά άγγιξαν τα 325 εκ. ευρώ, που αποτελεί βέβαια μόλις το 1% του συνόλου των ετήσιων εθνικών εσόδων από τις εξαγωγές.

Ο πρώτος τομέας στον οποίο καταγράφονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές από την Ήπειρο είναι αυτός των τροφίμων και ακολουθούν ο τομέας των χημικών – πλαστικών, των πετρελαιοειδών και των ποτών. Στα τρόφιμα, οι τομείς που οδηγούν τις εξαγωγές από την Ήπειρο είναι τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά, οι καρποί και τα φρούτα και έπειτα τα κρέατα, με έμφαση στα πουλερικά και το χοιρινό κρέας.

Όπως έγινε γνωστό, πρώτος προορισμός των προϊόντων που εξάγει η Ήπειρος είναι η Αλβανία και ακολουθούν η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Από την Π.Ε. Ιωαννίνων, η μερίδα του λέοντος των εξαγωγικών προϊόντων καταλήγει στην Αλβανία, όπως και από την Άρτα, ενώ από τη Θεσπρωτία ο πρώτος προορισμός είναι η Ιταλία και για την Πρέβεζα η Ολλανδία.

Οι τοπικοί φορείς

Στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας κ.κ. Δημητρίου, Γκολομάζος και Μπούρας αντίστοιχα και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αλέξ. Πάσχος.

Ο κ. Καχριμάνης και ο κ. Δημητρίου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες των τελευταίων ετών να ενισχυθούν οι τοπικές επιχειρήσεις με την υποστήριξή τους για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και μέσω αυτών να υποστηριχθεί ο τομέας των εξαγωγών για τα προϊόντα τους.

«Υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμη για να ενισχύσουμε τις εξαγωγές από την Ήπειρο και αυτό το βλέπουμε σε διάφορος τομείς, όπως είναι για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά», ανέφερε ο κ. Καχριμάνης.

«Οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ηπείρου είναι γεγονός, ότι τα καταφέρνουν μόνες τους, έχοντας δημιουργήσει ένα δικό τους δίκτυο με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. Εμείς θα πρέπει σε συνεργασία με την περιφέρεια να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, αν και διαπιστώνουμε δύο βασικά προβλήματα. Το έλλειμμα γνώσης για τις δυνατότητες που υπάρχουν και φυσικά την αδυναμία επένδυσης ιδίων κεφαλαίων για αυτήν την προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Δημητρίου.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης

Στην ίδια εκδήλωση ο ΣΕΒΕ παρουσίασε δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και απευθύνονται σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Ο πρώτος κύκλος κατάρτισης αφορά στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και ο δεύτερος στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών.

Οι θέσεις συμμετοχής στα προγράμματα αφορούν 817 εργαζομένους οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.