ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αναγκαιότητα η δια ζώσης επαναλειτουργία

Η Σύγκλητος ζητά από την πολιτεία να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή των ακαδημαϊκών και των φοιτητών στον φυσικό τους χώρο

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά την τελευταία συνεδρίαση της, επανέρχεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την παρατεταμένη αναστολή βασικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η πραγματοποίηση των εργαστηρίων, των κλινικών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η αναστολή αυτή έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς που αυτή επηρεάζει.

Στη συνέχεια στην ανακοίνωση της Συγκλήτου αναφέρονται και τα εξής: «Με βαθιά ευαισθητοποίηση έναντι του κινδύνου που απειλεί τη δημόσια υγεία, η Σύγκλητος ζητά από την Πολιτεία να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον φυσικό τους χώρο, λαμβάνοντας τα δέοντα μέτρα, ήτοι: συνεχείς και μαζικούς ελέγχους (rapid tests) και εμβολιασμό του προσωπικού που εμπλέκεται σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις. Η πανδημική κρίση έχει αναδείξει με τρόπο οξύτερο παρά ποτέ τις δραματικές διαστάσεις που έχουν λάβει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ. Η Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητη την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, για να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον λειτουργικές ανάγκες του. Αυτό το χρόνιο αίτημα είναι σήμερα επείγουσας και ζωτικής σημασίας».

Και καταλήγοντας η Σύγκλητος σημειώνει: «Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο θα εξακολουθήσει να προσφέρει το κοινωνικό του έργο σε όλα τα επίπεδα, τηρώντας συγχρόνως όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν τόσο τα μέλη του όσο και την ευρύτερη κοινότητα. Δεσμεύεται δε να αξιοποιήσει την αιτούμενη συνδρομή του Υπουργείου κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, επ’ ωφελεία της ακαδημαϊκής ζωής, με απόλυτο σεβασμό στα ισχύοντα επιστημονικά πρωτόκολλα».