ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η μακρά προεκλογική περίοδος δημιουργεί κλίμα εσωστρέφειας

Την προσεχή Δευτέρα προσέρχεται η πανεπιστημιακή κοινότητα των Ιωαννίνων, στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των έξι μελών ΔΕΠ που θα εκπροσωπούν το Ίδρυμα στη νέα διοίκηση.
Ήδη επίσης, έχουν υποβληθεί και οι αιτήσεις ενδιαφέροντος από 30 υποψηφίους να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης με τη διαδικασία αυτή να ακολουθεί το επόμενο διάστημα, από τα έξι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ στο Συμβούλιο.
Μία μακρά προεκλογική περίοδος σχεδόν τριών μηνών για το Πανεπιστήμιο, που όπως τόνισε ο απερχόμενος Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης σε χθεσινές του δηλώσεις, δημιουργεί ένα κλίμα εσωστρέφειας, καθώς ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ είναι υποψήφιοι και απολύτως λογικά και αυτονόητα ένας άλλος επίσης μεγάλος αριθμός ασχολείται με την εκλογική διαδικασία.
Από την άλλη όμως ο κ. Αλμπάνης εξέφρασε και τους προβληματισμούς της ακαδημαϊκής κοινότητας για το πώς προκύπτουν τα αποτελέσματα, καθώς η ΚΥΑ για τις εκλογές έρχεται σε αντίθεση σε πολλά σημεία με τις προβλέψεις του λογισμικού που χρησιμοποιείται ακριβώς για την έκδοση των αποτελεσμάτων. «Το ίδιο λογισμικό έχει ήδη εφαρμοστεί στις εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου διαπιστώνεται, πως δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των προβλέψεων της ΚΥΑ και του λογισμικού που χρησιμοποιείται», ανέφερε ο κ. Αλμπάνης.