ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ – Συνεργασία με πολλαπλά οφέλη με το ΚΕΘΕΑ

Μια νέα συνεργασία που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, ξεκινά η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος.
Για το σκοπό αυτό υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με κοινό πλαίσιο δράσης το οποίο όπως ανακοινώθηκε αφορά:
– την εγκαθίδρυση συνεργασίας και διασύνδεσης σε όλους τους τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο των αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής.
– τη συνεργασία για ανταλλαγή κλινικών πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και την τήρηση της εμπιστευτικότητας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία ανταλλάσσονται. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων θα παρέχει ψυχιατρική παρακολούθηση, διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή σε όσα μέλη του Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος τη χρειάζονται.
– τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.x. workshops, ημερίδες, συνέδρια κ.ά.) και την από κοινού οργάνωση δράσεων και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα εργαστήρια που διαθέτει η δομή «Κέντρο Προεπαγγελματικής Κατάρτισης» της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
«Γνωρίζοντας ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται μέσα από τη δικτύωση και την συνεργασία μεταξύ των φορέων, θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεργασία αυτή, που σκοπό έχει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την απεξάρτηση με στόχο τον άνθρωπο», αναφέρει το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος, αναφέρεται.