ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Στηρίζει τη μετατροπή της Ηπείρου σε κέντρο ψηφιακής οικονομίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει την πρωτοβουλία της ομάδας C.Ioannina, με στόχο τη μετατροπή των Ιωαννίνων σε περιφερειακό κέντρο ψηφιακής οικονομίας.
Πρόκειται για μία καινοτόμα πρωτοβουλία που θα συγκεντρώσει τον κόσμο της τεχνολογίας στην Ήπειρο, θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία.
Η ομάδα C.Ioannina ιδρύθηκε από εξ αποστάσεως εργαζόμενους των Ιωαννίνων, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου εργασίας (co-working space) στην πόλη, ο οποίος θα λειτουργεί ως αστική, μη-κερδοσκοπική εταιρεία.
Απώτερος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου της Ηπείρου με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία. Το επιχειρηματικό σχέδιο της δημιουργίας του συνεργατικού χώρου εργασίας περιλαμβάνει την προσφορά και ενοικίαση σταθμών εργασίας προς εξ αποστάσεως εργαζομένους, ψηφιακούς νομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας της θα φιλοξενεί 10 με 15 αυτοαπασχολούμενους.
Η λειτουργία του νέου  χώρου εργασίας θα ενισχύσει τα Ιωάννινα ως αναδυόμενο περιφερειακό κέντρο ψηφιακής οικονομίας, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος εργαζομένων εξ αποστάσεως, ψηφιακών νομάδων, διεθνών τεχνολογικών επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, υποκινώντας την ίδρυση και λειτουργία τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ήπειρο, με χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, Ιωάννης Βουγιούκας, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τη συνεργασία μας με τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους της ομάδας C.Ioannina και την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους πλάνου, μπορούμε να μετατρέψουμε τα Ιωάννινα σε περιφερειακό ψηφιακό κέντρο. Με αυτό τον τρόπο, θέτουμε τις βάσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας στην Ήπειρο. Ο συνεργατικός χώρος C.Ioannina αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2023, στο κέντρο των Ιωαννίνων, με την υποστήριξη της Τράπεζας Ηπείρου. Στην Τράπεζα Ηπείρου στηρίζουμε με συνέπεια πρωτοβουλίες και δράσεις που παράγουν την πρόοδο και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τόπο μας».
Ο Τάσος Κούτλας, ιδρυτικό μέλος της ομάδας C.Ioannina, ανέφερε:  «Η παρουσία και το ενδιαφέρον του κόσμου στις εκδηλώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η πόλη αφενός έχει ανάγκη τέτοιες εκδηλώσεις, αφετέρου ότι εμείς κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Ηπείρου που γίνεται αρωγός της προσπάθειάς μας να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε έναν συνεργατικό χώρο εργασίας».