ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 150 εκ. ευρώ για τη «θωράκιση» του περιβάλλοντος

Ολοκληρώθηκε η νέα συνάντηση εργασίας της Δημοτικής Αρχής για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συνέχιση των ελέγχων για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αποβλήτων κοντά στη λίμνη

 

Δυο σημαντικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση που αφορά την «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ, εκδόθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δράση που έχει να κάνει και με την προστασία ευαίσθητων περιοχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία του υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης και Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη σε συνέχεια της κατανομής των νέων πόρων για την διετία 2021-2022.

Οι προσκλήσεις αφορούν, τις δεσμεύσεις Α’ «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β’ «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000 ευρώ και τη δέσμευση Γ’ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ.

Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι δύο έτη, 2022-2023 και η εφαρμογή τους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης των προσκλήσεων.

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Από αυτές τις περιοχές την Ήπειρο αφορούν:

Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας

Υγρότοποι Αμβρακικού

Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Τέλος, οι υγροτοπικές περιοχές Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης και αφορούν την Ήπειρο είναι:

Υγρότοποι Αμβρακικού Ακτίου – Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά

Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών

Συνάντηση φορέων για την προστασία της Παμβώτιδας

Παράλληλα, η 6η συνάντηση εργασίας φορέων και εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της λίμνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρόσκληση του αντιδημάρχου Βασίλη Βλέτσα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Νήσου Άρης Λιούμπος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων, επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, της Δημοτικής Αστυνομίας, η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου, ο σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Στην συνάντηση έγινε απολογισμός της κατάστασης, παρουσιάστηκαν ενδεικτικοί δείκτες μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων και συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το λιμναίο σύστημα.

Επίσης συζητήθηκε ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών για ζητήματα που απαιτούν κοινή δράση. Στη συνάντηση και για την καλύτερη επιτήρηση του οικοσυστήματος αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας του μεικτού κλιμακίου αποτελούμενο από την ΕΛΑΣ, την Δημοτική Αστυνομία, τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης και την Κυνηγετική Ομοσπονδία.

Οι έλεγχοι για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο θα επικεντρωθούν στην αποτροπή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών και ζωικών αποβλήτων πλησίον της λίμνης.