ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του συνόλου των ποσών που έλαβαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές ζητεί από 20.000  επιχειρήσεις η Εφορία, καθώς από τις διασταυρώσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν τελικά δικαιούχοι.
Ο βασικός λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν τήρησαν τους όρους που προβλέπονταν για την κρατική ενίσχυση και κυρίως το κριτήριο για τη ρήτρα διατήρησης του προσωπικού ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις φορολογούμενων που διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις για την περίοδο 2019 -2020.
Λογιστές εκτιμούν ότι μπορεί να έχει υπάρξει τεχνικό λάθος ενώ παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει «τεχνικό» πρόβλημα θα υπάρχουν οι σχετικές διορθώσεις και θα διαγραφεί η οφειλή
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους.
(A.)