Φορολογικές δηλώσεις… με τον αραμπά

Διευκρινίσεις στα ζητήματα που θέτουν οι λογιστές δίνει η ΑΑΔΕ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που έχουν ξεκινήσει να αντιμετωπίζονται

 

Με αργούς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Mέχρι σήμερα, μόλις το 4,3% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί μόλις 64.857 δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών σε σύνολο 1.500.000 που θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Τα λογιστικά γραφεία και οι διάφορες ενώσεις έχουν ήδη ζητήσει παράταση υποβολής των δηλώσεων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει να επιλύονται διάφορα προβλήματα που είχαν ανακύψει λόγω της πανδημικής κρίσης.

Φέτος το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε σειρά αλλαγών και διευκολύνσεων για τους φορολογουμένους, που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα τεκμήρια προκειμένου να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και με το έντυπο Ε3, με τους λογιστές και τους επαγγελματίες να αναζητούν λύσεις και διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις και τις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

• Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ κατά περίπτωση, ενώ περαιτέρω καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση.

• Στον νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής. Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-872 του εντύπου Ε1. Τέλος, ως προς τον λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής:

• Το 25,87% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 247.477 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 133,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται σε 538 ευρώ.

• Το 57,16% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 956.530 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 546.781 είναι μηδενικά.

• Για το 16,96% των φορολογουμένων, ή 162.272 φυσικά πρόσωπα, προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φθάνει τα 203 ευρώ.

• Συνολικά, για το 74% των φορολογουμένων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λογιστών, φέτος το ποσοστό των φορολογουμένων που θα έχουν επιστροφή φόρου ή δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο θα είναι υψηλό και θα κινηθεί περίπου στο 75%.

Διπλή προθεσμία

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι διπλή.

Οσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 27 Ιουλίου μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2022 και αν τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 3%.

Οσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 28 Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο.