Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023 – Οι τοποθετήσεις και η αιτιολόγηση ψήφου και στάσης

Ένα αναλυτικό δελτίο τύπου με τις παρεμβάσεις στο δημ. συμβούλιο της Τετάρτης για τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση εξέδωσε η παράταξη «Ιωάννινα 2023».

Αρχικά για το θέμα της μεταστέγασης του δημαρχείου στο ΚΕΠΑΒΙ ή αλλού, η παράταξη και η επικεφαλής της κα Καλογιάννη χαρακτηρίζουν αναγκαία την ανέγερση ενός νέου δημαρχιακού καταστήματος για την πόλη.

«Από το 2004 η θέση του νέου δημαρχείου προσδιορίστηκε από διαφορετικές δημοτικές αρχές είτε στη Λαϊκή Αγορά Αγ. Μαρίνας, είτε στο ΚΕΠΑΒΙ, είτε στο Παλιό Πανεπιστήμιο. Μετά την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΠΑΒΙ ΑΕ να μην παραχωρηθεί τμήμα του κτιρίου για τις ανάγκες του νέου Δημαρχείου, σήμερα, φαίνεται ότι είμαστε στο σημείο μηδέν.

Με τα δεδομένα αυτά, ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να μας χορηγηθεί αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΠΑΒΙ ΑΕ, στην οποία καταγράφτηκε η αρνητική εξέλιξη από την πλειοψηφία, καθώς και να καταθέσει στο σώμα τις προθέσεις της επί του θέματος αυτού», τονίζεται.

Εκπροσώπηση στη «Σχεδία»

Η παράταξη ψήφισε «λευκό» στο θέμα της ανάδειξης εκπροσώπου του δήμου στο ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» και στο δελτίο εξηγεί τους λόγους για τη στάση της.

«Ο εκπρόσωπος του δήμου πρέπει να έχει εμπειρία στη διοίκηση ενός εταιρικού οργανισμού και να διαθέτει αρκετό χρόνο ώστε να ασχολείται συστηματικά και εντατικά με τα θέματα του Κέντρου. Να επιτυγχάνει σύγκλιση των απόψεων και να μεταφέρει στην εταιρεία τη γενικότερη κοινωνική ανάδραση επί των δραστηριοτήτων της. H δημοτική αρχή έπρεπε να έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να προτείνει έναν εκπρόσωπο με τις παραπάνω –αν όχι και με περισσότερες- προδιαγραφές. Όμως, δεν το έκανε υπό τον φόβο μιας δυσμενούς, για την επιλογή της, ψηφοφορίας. Επέλεξε την εύκολη λύση. Να προτείνει έναν δημοτικό σύμβουλο μιας άλλης παράταξης ώστε να υπάρξει και η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Δεδομένου, ότι η διαδικασία εξελίχτηκε με τρόπο τέτοιον ώστε να προφυλαχθούν από τυχόν αδιέξοδα οι παρατάξεις του Δημάρχου και της μείζονος αντιπολίτευσης, και όχι με κύρια στόχευση να βοηθηθεί η εταιρεία να ξεπεράσει το σκόπελο που έχει συναντήσει την περίοδο αυτή και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, η παράταξή μας ψήφισε «λευκό».

Μελισσοκομικό Πάρκο

Τέλος, η παράταξη στάθηκε καταρχήν θετικά στην πρωτοβουλία για την παραχώρηση έκτασης στους Λιγκιάδες για να δημιουργηθεί Μελισσοκομικό Πάρκο.

«Η παράταξή μας είναι θετική σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και την εναρμόνιση του πρωτογενή τομέα με τα τρέχοντα διεθνή δεδομένα, αλλά με όρους και προϋποθέσεις.

Για τον λόγο αυτόν ζητήσαμε στην κατ’ αρχήν θετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί του θέματος να συμπεριληφθεί ο όρος να προσκομιστούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια από τα όργανα του δήμου, ώστε να λάβει πλήρη γνώση το δημοτικό συμβούλιο για το ποιές υποδομές θα δημιουργηθούν, εάν δημιουργουνται προβλήματα στο ζωϊκό κεφάλαιο που βόσκει σε γειτνιάζουσες εκτάσεις, κ.λπ.

Δηλαδή να προσκομιστούν τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία του φακέλου της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ