ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλύπτεται η δαπάνη για τον σύμβουλο υποστήριξης αίτησης , στο πλαίσιο του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, στην τροποποίηση του οδηγού προγράμματος προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της αίτησης.
Η δαπάνη των συμβούλων ανέρχεται έως 300 ευρώ και αφορά και στις αιτήσεις που έχουν, ήδη, υποβληθεί. Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως τις 15 Απριλίου4, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.
(A.)