ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Αιτήσεις εισαγωγής στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Και στο 33ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

 

Γίνεται γνωστό πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/ κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/ τριών στο 33ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και στην Α΄ τάξη των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2023-2024, θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Η διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) θα γίνει την Παρασκευή, 28 Απριλίου.

Οι γονείς/ κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου: https://www.iep.edu. gr/services/pps/.

Επισημαίνεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, οφείλουν να εγγράψουν πρώτα τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό Σχολείο που επιθυμούν.

Για επιπλέον διευκρινίσεις:

1ο Πειραματικό Δημοτικό: Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, τηλ: 2651045553

2ο Πειραματικό Δημοτικό: Βέργου Βασιλική, τηλ: 2651066326

33ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων: Βέργου Μαρία, τηλ: 2651005464.