ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Όλο και πιο κοντά η ανέγερση νέων φυλακών

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, προκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση Καταστήματος Κράτησης χωρητικότητας 600 θέσεων, σε έκταση 100.193 στρεμμάτων, στην Κόντσικα

 

Ένα ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, προκειμένου η πόλη των Ιωαννίνων, να αποκτήσει νέο σύγχρονο Σωφρονιστικό Κατάστημα, έξω από τον αστικό ιστό της, έγινε την Πέμπτη.

Ειδικότερα, η ανέγερση του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Ιωαννίνων στην Κόντσικα Μπιζανίου, έρχεται ακόμη πιο κοντά, με την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών σωφρονισμού, αποφασίστηκε η ανέγερση Καταστήματος Κράτησης χωρητικότητας 600 θέσεων, σε έκταση 100.193 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην Κόντσικα Μπιζανίου και έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από το Δήμο Ιωαννιτών.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, σημειώνεται πως η έκταση εντάσσεται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 που χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και γι’ αυτό τον λόγο απαιτείται η έκδοση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, προβλέπεται η δημιουργία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η έγκρισή του από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η κατάθεσή του προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Γ. Αμυράς και Λ. Οικονόμου

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Ένα αίτημα πολλών χρόνων από τον Δήμο και τους κατοίκους των Ιωαννίνων γίνεται πραγματικότητα. Φεύγουν οι φυλακές Σταυρακίου, που βρίσκονται στον αστικό ιστό. Με την ολοκλήρωση του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος, ο χώρος και τα κτίρια των φυλακών Σταυρακίου θα παραχωρηθούν ανταποδοτικά στον Δήμο Ιωαννιτών. Μια σημαντική αναβάθμιση για το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας, για την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και για την τοπική οικονομία, καθώς εκτός από το υπάρχον προσωπικό θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας».

Με τη σειρά του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, αναφέρει αρχικά σε δήλωσή του: «Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Χώρας και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές και πάντοτε με τον απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας συνιστά Κυρίαρχο Πυλώνα και πρωταρχική, διαρκή επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής που ασκούμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Και στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου προσθέτει και τα εξής: «Στο υφιστάμενο κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανέγερση του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Ιωαννίνων η οποία θα σηματοδοτήσει την απαρχή μιας νέας σελίδας για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο μαζί με την επικείμενη λειτουργία του Νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στο Νικηφόρο Δράμας, του Νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στις Κουρούνες Λασιθίου και της μετεγκατάστασης του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλουν καθοριστικά ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα δίκτυο σύγχρονων Σωφρονιστικών Δομών αντάξιο του Ουμανιστικού, ανθρωποκεντρικού πολιτισμού μας».

 

Βασίλης Λούπας