ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – Προβολή της Ηπείρου στην έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», πρόκειται να συμμετάσχει με φυσική παρουσία ως αυτόνομος εκθέτης, στην παγκόσμια έκθεση τουρισμού ΙΤΒ 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Μαρτίου, στο Βερολίνο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, σκοπεύει να διαθέσει ένα εισιτήριο εισόδου και δωρεάν συμμετοχή στην πλατφόρμα οργάνωσης B2B συναντήσεων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η ΙΤΒ, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα.

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: e.chanoglou@encore.com.gr, τη φόρμα συμμετοχής ως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου. Τα εισιτήρια εισόδου θα είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.

Για περαιτέρω πληροφορίες, Ελένη Χανόγλου, τηλέφωνο 2310407071.