ΠΡΕΒΕΖΑ – Ανάδειξη της πόλης ως ιστορικός και πολιτιστικός προορισμός

Επιτροπή «Πρέβεζα 1821-2021, Ιστορία – Μνήμη – Ελευθερία», συγκροτήθηκε από Φορείς, Συλλόγους και πολίτες της Πρέβεζας με σκοπό την προβολή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο των επιτευγμάτων των Ηρώων, που προέρχονται από την περιοχή, την υπενθύμιση της στενής σχέσης της Ελλάδας του σήμερα με τους αγώνες και τις θυσίες των αγωνιστών του 1821 και την ανάδειξη της πόλης της Πρέβεζας ως έναν ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό.

Στην προσπάθεια μας αυτή είναι σημαντική η στήριξη και συνεργασία με τους εξής φορείς και Ιδρύματα :

– Επιτροπή «Τιμή στο 1821»

– Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου

– Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων

– Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού χώρου

– Ίδρυμα Δημήτρη και Μαρίας Δεληβάνη

Παράλληλος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Πρέβεζας, και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και στους καλλιτέχνες του τόπου μας, να εμπλακούν και με το ομαδικό πνεύμα και τις δεξιότητες τους να συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την επίτευξη του σκοπού η Επιτροπή προγραμμάτισε μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων. Η διοργάνωση αυτή, εξ αιτίας των εκτάκτων υγειονομικών συνθηκών, αποτέλεσε ένα δύσκολο εγχείρημα και για τον ίδιο λόγο επιφυλασσόμαστε, για την ανακοίνωση και άλλων εκδηλώσεων και δράσεων, εφόσον οι μελλοντικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες και πρωτόκολλα.