ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Προχωρά η αναβάθμιση των υποδομών στο Μπιζάνι

Φωτό αρχείου

Η σύμβαση για την αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου υπογράφηκε την Τρίτη και έτσι το έργο μπορεί να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στις 350.000 ευρώ. Το έργο αφορά́ στην κατασκευή́, βελτίωση – αναβάθμιση, διαμόρφωση και συντήρηση κυρίως του οδικού́ δικτύου αλλά́ και των κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες στις Κοινότητες Πεδινής, Αμπελιάς, Νέο Μπιζάνι, Κοσμηράς, Ασβεστοχώρι, Κόντσικας, Μανολιάσας.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου μεταξύ άλλων προβλέπονται:

• Γενικές εκσκαφές για την κατασκευή́ της κάθε οδού́ και των τεχνικών της.

• Κατασκευή́ κρασπεδορείρθρων , Κατασκευή́ τοιχίων αντιστήριξης,

• Κατασκευή́ ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στις οδούς παρέμβασης

• Τσιμεντόστρωση οδών, και όπου αυτό́ δεν είναι δυνατό́ τεχνικά́ να πραγματοποιηθεί́ κατασκευή́ ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας.

• Κατασκευή́ τοίχων από́ λιθοδομή́ καθώς και επίστρωσης πλακοστρώσεων πλατειών σε κοινόχρηστους χώρους

Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών θα γίνουν εντός των οικισμών των Δημοτικών, Τοπικών κοινοτήτων καθώς και εντός μεμονωμένων οικισμών σύμφωνα με τις υποδείξεις από τις ίδιες τις Κοινότητες.

Εν τω μεταξύ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της Τρίτης, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για την βελτίωση του οδικού δικτύου που αφορά στην πρόσβαση σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

Προσλήψεις καθαριστριών

Από την άλλη, προσλήψεις καθαριστριών ανακοινώνει με δήλωσή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Ιωαννιτών Γιάννης Αϊβατίδης.

Ο κ. Αϊβατίδης αναφέρει ότι εξοικονομήθηκαν χρήματα και σύντομα αναμένεται ο Δήμος να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων καθαριστριών αλλά και καθαριστριών με συμβάσεις εργασίας.

Ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρχει καλή συνεργασία και φυσικά σχολικές μονάδες καθαρές. Την ίδια ώρα αναφέρεται στην προσπάθεια που κάνει ο ίδιος για την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου των σχολικών υποδομών ώστε να αποφευχθούν δολιοφθορές στα σχολεία αλλά και στην εξεύρεση κονδυλίων που αφορούν σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες.