Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ – 1,17 εκ. ευρώ για την ανάδειξη των Οθωμανικών Λουτρών

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάσσεται η β’ φάση για την «Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Ιωαννίνων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.174.284,67 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 είχε χρηματοδοτηθεί η α’ φάση του έργου, με εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και καθαρισμού του οθωμανικού λουτρού, συνολικού εμβαδού 290μ2.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης προβλέπονται – μεταξύ άλλων – εργασίες: επισκευής δαπέδων, ανακατασκευής τρούλων, συντήρησης σωζόμενων επιχρισμάτων στο εσωτερικό του μνημείου, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και δράσεις προβολής.

Αστική κινητικότητα

στην Ηγουμενίτσα

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλεξάνδρου Καχριμάνη   εντάσσεται στο Ε.Π. Ήπειρος 2021-2027 το έργο «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων – Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.821.294,06 ευρώ.

Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή κεντρικού κυκλικού κόμβου, την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων/ πεζόδρομων/νησίδων πρασίνου/χώρων στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων/σημείων στάθμευσης ποδηλάτων/ χώρων αναψυχής.

Ειδικότερα, προβλέπονται παρεμβάσεις στον αστικό χώρο συνολικής επιφάνειας 63.000 τ.μ περίπου, καθώς και σε κεντρικές οδούς συνολικού μήκους 3,4 χιλιόμετρα περίπου με παράλληλη κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους 1,9 χλμ. περίπου.