ΓΡ. ΓΚΙΚΑΣ – Ι. ΜΗΤΣΗΣ – Ζητούν παράταση στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Επιμελητήριο, απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη, προς τους βουλευτές και προς τα Επιμελητήρια της χώρας

 

 

 

Παράταση στη διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και στο κλείδωμα δηλώσεων ΦΠΑ, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η οποία κοινοποιείται προς τους βουλευτές του νομού Ιωαννίνων και προς τα Επιμελητήρια της χώρας, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Πιο αναλυτικά ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητο Επιμελητήριο» και αντιπρόεδρος Α’ του Επιμελητηρίου, Γιάννης Μήτσης και ο επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρό Επιμελητήριο», Γρηγόρης Γκίκας, μεταφέρουν αρχικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, την αγωνία και τη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων του  νομού Ιωαννίνων σχετικά με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS λόγω του ασφυκτικού χρόνου καθώς και των πολλών, μεγάλων και ανυπέρβλητων πολλές φορές προβλημάτων κατά τη διάρκεια διασύνδεσης και λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Γκίκας και Μήτσης αναφέρουν: «Οι πάροχοι και οι προμηθευτές των ταμειακών μηχανών και POS αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν και μεγάλων καθυστερήσεων στην αναβάθμιση – σύνδεση δικτύωση στον  υπάρχοντα ασφυκτικό χρόνο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου, ενώ ο 4ος κύκλος στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα καθυστερεί, πληροφορούμαστε δε, ότι αφενός δεν είναι διαθέσιμα ακόμα από τις τράπεζες, αφετέρου απαιτείται χρόνος για την εγκατάστασή τους και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις μέσα σ’ αυτό το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα είναι αδύνατο να  ανταποκριθούν τόσο στην εκπαίδευση που απαιτείται για να αποκτήσουν  στοιχειώδεις γνώσεις στο νέο σύστημα όσο και στην πλήρη χρηματοδότηση του  κόστους συμμόρφωσης (τεχνικές αναβαθμίσεις, software, αντικατάσταση ταμειακών  μηχανών, κ.λπ). Πέραν όλων αυτών υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν  όπως για παράδειγμα η έκδοση τιμολογίων όταν η εξόφληση αυτού πραγματοποιείται μέσω POS, εκδίδουν αρχικά ΑΛΣ μέσω ΦΗΜ, στη συνέχεια πιστωτικό στοιχείο  λιανικής για ακύρωση και στη συνέχεια ισόποσο τιμολόγιο».

Και καταλήγοντας σημειώνουν και τα εξής: «Σε ότι αφορά δε το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ του 2024 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myData με ευθύνη της ΑΑΔΕ όπως οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ που εμφανίζονται με διπλή καταχώρηση κ.λπ. Δεν είμαστε κατά των διαδικασιών ψηφιοποίησης του Δημοσίου σας, παρακαλούμε όμως να δώσετε παράταση 10 μηνών μέχρι τέλους του 2024 για τη διαδικασία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές καθώς και το υποχρεωτικό κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ από 1/1/2025 ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ευνομούμενης πολιτείας με φορολογική δικαιοσύνη».

 

Βασίλης Λούπας