ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Έργα άνω των 6 εκ. ευρώ στην Π.Ε. Πρέβεζας

Ο λόγος για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, την κατασκευή κόμβων σε Λούρο – Γοργόμυλο και την αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη περιοχή της Νικόπολης – Προς δημοπράτηση το έργο αποκατάστασης του Ιμαρέτ Άρτας

 

 

 

Ένα «πακέτο» έργων για την Π.Ε. Πρέβεζας, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 6 εκ. ευρώ,  περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη, Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Πρόκειται για τρία μεγάλα, όπως το δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Ιόνια Διαδρομή), η  κατασκευή κόμβων σε Λούρο- Γοργόμυλο και η  αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη περιοχή Νικόπολης, αλλά και  μικρότερα, όπως η απομάκρυνση του αμιάντου από κτίσματα του πρώην στρατοπέδου Δούκα και η καταπολέμηση του δάκου στα ελαιόδεντρα.

Αναλυτικά, από την Οικονομική Επιτροπή, αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 3.661.904,95 ευρώ. Ανάδοχος: SABO A.E.

Ακόμη, εγκρίθηκε η διαδικασία για τη δημοπράτηση των έργων:

– Κατασκευή κόμβων στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού 8 (Λούρος – Πολυστάφυλο) και στο Γοργόμυλο ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ.

– Άμεση αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στην περιοχή παράκαμψης Νικόπολης, προϋπολογισμού 998.515,80 ευρώ (έργο που είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί το μεγάλο οδικό έργο της παράκαμψης)

Επίσης, αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο: «Απομάκρυνση αμιάντου των κτισμάτων του πρώην στρατοπέδου Δούκα στην Πρέβεζα», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: Polyeco A.E.

To έργο αποκατάστασης

του Ιμαρέτ Άρτας

Εν τω μεταξύ, στη συνεδρίαση της Τετάρτης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του». Πρόκειται για το βασικό υποέργο με προϋπολογισμό 1.110.000 ευρώ και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακόμη, από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακής οδού 4 (τμήμα Γραμμενίτσας έως Κορφοβούνι)», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ευάγγελος Φελέκης.

Έργα ύδρευσης

Από την άλλη, αποφάσεις για δύο έργα ύδρευσης στην Π.Ε. Ιωαννίνων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.010.483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική εταιρία: «Κουγκουλης Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και για το έργο: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής δεξαμενής υδροδότησης Βαθυπέδου», με προϋπολογισμό 55.000 ευρώ ενέκρινε τη διαδικασία ανάθεσής του.

Ο βιολογικός στο Πάπιγκο

Δύο έργα με αναφορά στο Πάπιγκο Ζαγορίου προωθούνται προς υλοποίηση με αποφάσεις που έλαβε για τη δημοπράτησή τους η Οικονομική Επιτροπή.

Το πρώτο αφορά τα «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το δεύτερο είναι για «Άμεσες εργασίες βελτίωσης βατότητας της επαρχιακής οδού Αρίστη – Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Άλλα έργα

Επίσης, την διενέργεια διαγωνισμού ενέκρινε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την προμήθεια «Εξοπλισμού Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας» που θα λειτουργήσει στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Το συγκεκριμένο Κέντρο θα συλλέγει τα πλαστικά απορρίμματα, καθώς και τα ζωικά απόβλητα από τις Ιχθυοκαλλιέργειες, τα οποία και θα διαχειρίζεται είτε προς ανακύκλωση (τα πλαστικά), είτε προς αποτέφρωση (τα ζωικά) προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής που λειτουργούν οι ιχθυοκαλλιέργειες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 197.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχτηκε και ο ανάδοχος (ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.) του έργου: «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε επίσης τη δημοπράτηση των έργων:

– Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων προϋπολογισμού 125.000 ευρώ.

– Ασφαλτόστρωση τμήματος συνδετήριας οδού του οικισμού Δολιανών Ιωαννίνων με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, προϋπολογισμού 108.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων συνοικισμού Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Ενέκρινε δε, τα πρακτικά του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.656,66 ευρώ.

 

Βασίλης Λούπας