ΣΤΟ «ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Eκατοντάδες φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή.

Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑΔΕ το 2022 δέχτηκε αιτήματα για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν 496 πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενώ οι φορολογικές αρχές έστειλαν στην Αρχή 980 υποθέσεις φορολογούμενων που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2022 η Εφορία απέστειλε στην Αρχή 980 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και για χρέη προς το δημόσιο. Από το σύνολο αυτών των υποθέσεων, οι 376 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 δις. ευρώ. Επίσης, άλλοι 604 φορολογούμενοι, με χρέη προς την Εφορία συνολικού ύψους 552,5 εκατ. ευρώ.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης  Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 176 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για άλλες 175 νέες έρευνες. Τέλος, το 2022 δόθηκαν εντολές για το άνοιγμα και τη διερεύνηση 253 υποθέσεων ενώ μέσα στο περασμένο έτος οριστικοποιήθηκε ο έλεγχος σε 288 υποθέσεις μαύρου χρήματος. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις κλεισμένες υποθέσεις ανήλθαν σε 177,5 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ!

[Α.]