Ιουν
29

220 μαθητές εισάγονται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.4px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 2.4px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'}

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκε η απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Στις 50 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας θα εισαχθούν 6.260 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α' Τάξης ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18/06/2018 έως 31/08/2018 στις Γραμματείες των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια. Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων –Αθηνών/ Τ.Κ.45000, τηλ. 2651040858), θα εισαχθούν 220 μαθητές και μαθήτριες σε 11 ειδικότητες: Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου), Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών, Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων, Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Εισάγονται 20 μαθητές -τριες σε κάθε ειδικότητα. Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν αίτηση επιλογής (υποψηφιότητας), η οποία συνοδεύεται από τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή φ/φο επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Σπουδών με βαθμό επίδοσης και Πιστοποιητικό Γέννησης ή φ/φο Ταυτότητας.

Όλοι οι υποψήφιοι-ες συμπληρώνουν και υποβάλουν υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση τους και το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στη δράση Μαθητείας», το οποίο συμπληρώνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους που προσέρχονται στην ΕΠΑ.Σ. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων – επιλαχόντων.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος