Νοε
05

ΗΠΕΙΡΟΣ - Ακόμη 15 εκ. ευρώ για τη «θωράκιση» του περιβάλλοντος
Εκτύπωση

Συνεχείς οι δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προστασία των παράκτιων περιοχών, από αστικά λύματα – Στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» οι νέες υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε μικρούς οικισμούς

 

Σημαντικές δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία, μέσω των δράσεων αυτών, εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στον συγκεκριμένο τομέα.

Είτε η προστασία αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως έγινε με το πρωτοποριακό έργο της Μονάδας ΑΣΑ, είτε γενικότερα τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, η Περιφέρεια υλοποιεί τα αναγκαία έργα, για την προστασία κάθε περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου, απευθύνει μια νέα πρόσκληση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» συνολικής δημόσιας δαπάνης 15 εκ. ευρώ, και επιδιώκει να θωρακίσει το περιβάλλον και ιδιαίτερα ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες και την παράκτια ζώνη από αστικά λύματα.

Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και αφορά τους Δήμους και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα με την πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν οι δικαιούχοι για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (2.000 - 15.000 ισοδύναμο πληθυσμό), και την κάλυψη οικισμών που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν, έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων και έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ).

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από 13 Νοεμβρίου έως 14 Ιανουαρίου 2020 (και ώρα 14:00).

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στην κα. Σοφία Τσιτουρίδου, τηλέφωνο 2651360512.

 

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος