Μαρ
20

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Αναμόρφωση προϋπολογισμού με νέα έργα και δράσεις
Εκτύπωση

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, το χρηματικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ

 

Τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Τετάρτης. Η αναμόρφωση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία από το κλείσιμο του ταμείου του 2019.

Έτσι ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς για την Δημοτική Αρχή αφού αποτυπώνει το σύνολο των εσόδων αλλά και την οριστικοποίηση όλων των οφειλών συνεχιζόμενων συμβάσεων για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες καθώς και νέα έργα και δράσεις της Δημοτικής Αρχής για το 2020.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, το χρηματικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 23,5 εκατομμυρίων.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Φώτης Βάββας, η προσπάθεια για αύξηση των εισπράξεων από βεβαιωθείσες οφειλές θα συνεχιστεί καθώς αυτό επιτρέπει στο Δήμο να έχει ίδια έσοδα τα οποία μπορεί να διαθέσει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο τετράμηνο του 2019 εισπράχθηκαν περίπου 850.000 ευρώ όταν όλο το προηγούμενο διάστημα του έτους είχαν εισπραχθεί περίπου 700.000 ευρώ.

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει δύο ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία:

- Το πρώτο είναι η ενίσχυση του ΟΚΠΑΠΑ με 200.000 ευρώ ώστε να μπορέσει να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των δομών του και να χορηγήσει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους.

- Το δεύτερο είναι η ενίσχυση των πιστώσεων για την εισφορά στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με ποσό 1,4 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση γίνεται με βάση την απόφαση του ΦΟΔΣΑ για αναμόρφωση της τιμολογιακής του πολιτικής με επιμερισμό των τελών σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου.

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων έχει εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση αυτή που επιφέρει μεγάλη αύξηση στην διαχείριση των απορριμμάτων της και έχει κάνει γνωστό ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ακύρωσή της.

Παρόλα αυτά δεσμεύει στον προϋπολογισμό την προβλεπόμενη δαπάνη ώστε να μην επιτρέψει καμία υποψία περί αύξησης των ανταποδοτικών τελών στην διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «Ενότητα Πολιτών» απείχε από την συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση προχώρησε στην αποδοχή πίστωσης 100.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών ώστε να καλυφθούν ανάγκες για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.

Σε αυτές περιλαμβάνονται απολυμάνσεις κτιρίων, μόνιμων εγκαταστάσεων και οδοστρωμάτων, όπως και προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας στους εργαζόμενους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν δια περιφοράς για όσο διάστημα χρειαστεί.

Από την αντιδημαρχία έξυπνης πόλης και το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι έτοιμη εντός των ημερών η πλατφόρμα που θα επιτρέπει συνεδριάσεις και με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι όσοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Η «Ενότητα Πολιτών»

Εξάλλου, τη θετική της ψήφο σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε αυτό που έκτακτα εισήλθε και αφορούσε την αποδοχή επιχορήγησης από το υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, πλην της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, έδωσε η παράταξη «Ενότητα Πολιτών - Νέα Γιάννενα» στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.

Όπως εξήγησε εγγράφως ο επικεφαλής της παράταξης, Θωμάς Μπέγκας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Μαρτίου 2020, πριν τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, η «Ενότητα Πολιτών - Νέα Γιάννενα» προτίθεται να απέχει από την ψηφοφορία για την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τόσο γιατί, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η παράταξη δεν μπορεί να συνεδριάσει ώστε να μελετήσει σε βάθος και να καταθέσει τις προτάσεις της σε μια τόσο μεγάλη αναμόρφωση, όσο και γιατί θεωρεί πως το συγκεκριμένο θέμα επιβάλει τη διεξαγωγή διαλόγου, την υποβολή ερωτημάτων και στη συνεχεία την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων πριν ψηφιστεί, κάτι που δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε μια δια περιφοράς συνεδρίαση.

Σε ανακοίνωση της παράταξης Μπέγκα αναφέρονται και τα εξής: «Άλλωστε, το συνολικό σκεπτικό μας, το οποίο κατατέθηκε με την επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε αποδεκτό από τη δημοτική αρχή, η οποία προχώρησε στον περιορισμό των θεμάτων τόσο στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής όσο και σε αυτή του Δημοτικού συμβουλίου, σε σχέση με τις αρχικές κοινοποιηθείσες ημερήσιες διατάξεις».

Είχαμε προτείνει στη Δημοτική Αρχή να αποσύρει το συγκεκριμένο θέμα ή να μην προχωρήσει σε τόσο μεγάλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε κι έτσι δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να απέχουμε της ψηφοφορίας. Η «Ενότητα Πολιτών - Νέα Γιάννενα» παρακολουθεί τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τα μέτρα που λαμβάνει στο μέρος που της αναλογεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεπειών της, δηλώνοντας παρούσα σε οτιδήποτε της ζητηθεί», δήλωσε ο κ. Μπέγκας.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος