Μαϊ
20

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - «Πλέγμα» εργασιών για την ανάδειξη του Ναού
Εκτύπωση

Τις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν το διάστημα της καραντίνας για την πανδημία στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην πόλη των Ιωαννίνων, ανέδειξε χθες, εκτενές ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Ioannina TV.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται για το ιδιαίτερο εκ-

κλησιαστικό μνημείο της πόλης, που κτίστηκε στη

σημερινή του μορφή το 1852, με τη γενναιοδωρία

των αδελφών Ζωσιμάδων, πως στο διάστημα που

οι εκκλησίες παρέμειναν κλειστές, το Εκκλησια-

στικό Συμβούλιο της Μητρόπολης Ιωαννίνων σε

συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του

Ναού, προχώρησαν στην υλοποίηση ενός πλέγ-

ματος εργασιών, που ακόμη δεν έχουν ολοκλη-

ρωθεί, φέρνουν όμως ήδη στο φως, ένα Ναό, με

μία τελείως διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με το Ioannina TV, εκτός από το ίδιο

το κτίσμα που έχει αναδειχθεί μετά τις εκτεταμέ-

νες εργασίες καθαρισμού που έγιναν στις αγιο-

γραφίες, στο τέμπλο και στα υπόλοιπα σημεία,

βρέθηκαν στις αποθήκες, συντηρήθηκαν και εκτί-

θενται πλέον μοναδικά θρησκευτικά και ιστορικά

κειμήλια, που επιβεβαιώνουν τη σημασία της

Αγίας Μαρίνας, για τον χριστιανικό πληθυσμό της

πόλης από την πρώτη του ανέγερση που χρονο-

λογείται το 1791.

Σε δηλώσεις του χθες, ο πρωτοπρεσβύτερος

πατέρας Ηλίας Σέπερης, σημείωσε πως με την

έναρξη των εργασιών για την ανάδειξη του ίδιου

του Ναού και στην πορεία τους αυτό διάστημα,

αποκαλύφθηκε ένας πλούτος που δημιούργησε

τις προϋποθέσεις, ώστε η Αγία Μαρίνα, να κατα-

στεί ένα ανοιχτό Μουσείο που θα προσελκύει όχι

μόνο τους κατοίκους της πόλης, αλλά και τους

επισκέπτες, ως ένα από τα σπουδαιότερα θρη-

σκευτικά μνημεία της πόλης.

«Είναι ένας από τους σημαντικότερους Ναούς

της πόλης, που κτίστηκε ανάμεσα στο Τζαμί της

Καλούτσανης και τον Μεντρεσέ. Εδώ βρισκόταν

το κέντρο της ζωής των Ιωαννίνων στα χρόνια της

οθωμανικής κυριαρχίας, από εδώ πέρασε ο διά-

δοχος Κωνσταντίνος την ημέρα της Απελευθέ-

ρωσης των Ιωαννίνων, την εκκλησία αυτή, ενί-

σχυσαν με τις δωρεές τους οι ευεργέτες όπως ο

Νικ. Ζωσιμάς. Είναι ένας Ναός άρρηκτα συνδε-

δεμένος με την ιστορία της πόλης», ανέφερε ο π.

Σέπερης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ioannina TV, ξε-

κινώντας τις εργασίες ακόμη και εκείνοι που τις

εκτελούσαν βρίσκονταν σχεδόν καθημερινά

μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις. Η αγιογράφηση

του Ναού έχει γίνει από τους Καπεσοβίτες Θεο-

δόσιο και Κωνσταντίνο που έχουν αγιογραφήσει

και τον Μητροπολιτικό Ναό, πλην όμως και η Αγία

Μαρίνα υπέστη επιζωγραφίσεις και άλλες παρεμ-

βάσεις, που έκρυψαν τον μοναδικό της πλούτο.

Μία δεύτερη μεγάλη έκπληξη αποκαλύφθηκε

με το γυάλισμα του μωσαϊκού του Ναού, που

φτιάχτηκε το 1952, έναν αιώνα ακριβώς μετά την

ανέγερση του Ναού. «Όταν έπεσε πάνω στο δά-

πεδο του παλαιότερου Ναού, προφανώς δεν αντι-

μετωπίστηκε όπως σήμερα, που όλοι θεωρούν,

ότι 70 χρόνια μετά, είναι ένα αληθινό κόσμημα.,

ένα πραγματικό μνημείο», σημείωσε ο π. Σέπε-

ρης.

Εκεί όμως που βρέθηκε ένας πραγματικός θη-

σαυρός ήταν οι αποθήκες, όπου εντοπίστηκαν

κειμήλια την ύπαρξη των οποίων αγνοούσαν σχε-

δόν όλοι. Ένα σπάνιο επιτροπικό μανουάλι, εικό-

νες από την παλαιά εκκλησία που διασώθηκαν

από την πυρκαγιά του 1820, Ευαγγέλια επίσης

από την ίδια περίοδο, βιβλία που τυπώθηκαν στη

Βενετία με εντολή του Νικ. Ζωσιμά αποκλειστικά

για το Ναό της Αγίας Μαρίνας, χειροποίητο αντι-

μήνσιο από τα εγκαίνια του Ναού το 1852 με την

επιβεβαίωση της παρουσίας του τότε Μητροπο-

λίτη Ιωαννίνων και Βελλάς Ιωαννίκειου, αλλά και

ένας πολυέλαιος, δωρεά του Γ. Χατζηκώστα από

το 1833 από τη Μόσχα, βρήκαν και πάλι τη θέση

που τους αξίζει εντός του Ναού, σε καλαίσθητες

προθήκες με αλεξίσφαιρα τζάμια.

«Τα αντικείμενα είναι ιερά, αλλά έχουν και ιστο-

ρική αξία και για το Ναό και για την πόλη. Είναι

έργα τέχνης και ως τέτοια έχουμε χρέος να τα συ-

ντηρήσουμε. Να τα αναδείξουμε και να τα διαφυ-

λάξουμε», κατέληξε στις δηλώσεις του στο Ioannina

TV, ο π. Σέπερης.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος