Νοε
18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - Πρόσληψη 370 συμβασιούχων σε δομές φιλοξενίας και στην Ήπειρο
Εκτύπωση

Αναρτήθηκε στο www.migration.gov.gr και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59. Η προκήρυξη αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 66 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 60 θέσεις στα ΚΥΤ, 170 θέσεις στις δομές της ενδοχώρας και 140 θέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.

Για τις θέσεις που αφορούν τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας, προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων, σε επίπεδο δήμου.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται στην Ήπειρο:

Δομή Δολιανών: Τρεις θέσεις ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων.

Δομή Κατσικά: Τρεις θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων.

Δομή Φιλιππιάδας: Τρεις θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος