Ιαν
09

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α για την αναβάθμιση των προνοιακών δομών
Εκτύπωση

Με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των προνοιακών Δομών, ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποφάσισε την θεσμική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α).

Η ΕΕΤΑΑ ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, ωρίμανση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων, αλλά και στην οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό κοινωνικής πολιτικής, κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Από το 2011 η ΕΕΤΑΑ είναι ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ με 156 έργα από Δήμους όλης της χώρας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΤΑΑ αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρωπίνων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών οργάνωσης και διοίκησης.

Με την συνεργασία του αυτή, ο Δήμος Ηγουμενίτσας επιδιώκει:

- Την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ σε επιμέρους δράσεις που αναπτύσσει η Δημοτική Αρχή σε θέματα Προνοιακής Πολιτικής.

- Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδότησης επί μέρους δράσεων.

- Την επιμόρφωση του Ανθρωπίνου Δυναμικού των δομών του Δήμου.

- Την ανασυγκρότηση - αναβάθμιση των προνοιακών Δομών που ήδη λειτουργούν και είναι: Δέκα παιδικοί σταθμοί, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ΚΗΦΗ, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, ΚΕΠ Υγείας, Κοινωνικό Φροντιστήριο, ΚΑΠΗ, πρόγραμμα Στέγασης και επανένταξης και Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος για την συνεργασία αυτή προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την απόφαση συνεργασίας που έλαβε το Δ.Σ με την ΕΕΤΑΑ, καθώς θεωρώ ότι μόνο οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή. Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υφισταμένων προνοιακών δομών μας , αλλά και στην δημιουργία νέων για τον πολίτη η συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ ήταν επιβεβλημένη καθώς η εξειδίκευση τους σε θέματα τοπικής ανάπτυξης θα μας βοηθήσει στην διαχείριση έργων κοινωνικής πολιτικής».

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος