Ιαν
09

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ - Δράσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα
Εκτύπωση

Αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις που αναμένεται να προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστηκα, κάνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών», προκειμένου να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα αλλά και για όλα όσα πρέπει να φροντίσουν το επόμενο διάστημα.

Τόσο ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης όσο και οι αρμόδιοι των εκάστοτε τμημάτων αναφέρθηκαν στα όσα γίνονται ή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

Ενδιαφέρουσα είναι και η προκήρυξη που αφορά τους Νέους Αγρότες, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη «βγει στον αέρα» στην περιοχή μας, αλλά σύμφωνα με τον υπεύθυνο κ. Θεοδωράκη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των ενδιαφερομένων.

Πιο συγκεκριμένα οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι εισέπραξαν κατά το έτος 2017 συνολικά επιδοτήσεις πάνω από 5.000 ευρώ ανεξάρτητα ποια χρονιά αφορούν ή έχουν πωλήσεις το έτος 2017 αγροτικών προϊόντων πάνω από 15.000 ευρώ, ότι θα πρέπει να μεταταγούν από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλοντας δήλωση μεταβολής στην εφορία μέχρι την 30η Ιανουαρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η δήλωση μεταβολής υποβληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία θα επιβληθεί πρόστιμο. Σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις των 5.000 ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες και οι αποζημιώσεις. Αναλυτικά στις επιδοτήσεις περιλαμβάνονται:

- Βασική ενίσχυση

- Πρασίνισμα

- Συνδεδεμένες ενισχύσεις

- Ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία

- Επιδοτήσεις για Βιολογικές καλλιέργειες

- Εξισωτική αποζημίωση

- Ενίσχυση Νέων Αγροτών

Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν: Η πρόωρη συνταξιοδότηση, οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, η επιδότηση για επενδυτικές δαπάνες και η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο.

Τα Σχέδια Βελτίωσης

Στο μεταξύ, η ΕΑΣΙ αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας, για τα σχέδια βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου.

Με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα., με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο δράσεις ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017. Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για την τακτοποίηση και αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός οικισμού.

Επιδοτήσεις 2,9 δισ. ευρώ

στους αγρότες το 2017

Από την άλλη, σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ ανήλθαν τα χρήματα που πλήρωσε, σε περισσότερους από 650.000 δικαιούχους, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2017. Συγκεκριμένα, για Άμεσες Ενισχύσεις καταβλήθηκε το ποσό των 2,1 δισ. ευρώ ενώ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πληρώθηκαν περίπου 780 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα: Συνολικά 2,1 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν για τις Άμεσες Ενισχύσεις για καθεστώτα όπως: Βασική Ενίσχυση και Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση) ετών 2017 και 2016 για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (μαστίχα Χίου, καλλιέργεια αμπέλου, πατάτα, τομάτα Σαντορίνης, κριθάρι Λήμνου παραδοσιακοί ελαιώνες κλπ), Μέτρα Αγοράς (Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, Προγράμματα εργασίας ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ), Αναδιάρθρωση Αμπελώνων, Πρόγραμμα προώθησης σε εσωτερική αγορά (Ε.Ε) και τρίτες χώρες κλπ) Επιστροφή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας κλπ.

Το ποσό των 780 εκατ. ευρώ περίπου άγγιξαν οι πληρωμές για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα: Για το Μέτρο 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) πραγματοποιήθηκαν πληρωμές περίπου 234 εκατ. ευρώ σε 335.221 δικαιούχους και ακόμη, 19 εκατ. ευρώ ως συμπληρωματικές πληρωμές για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016.

Σε 170 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι πληρωμένες για τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα. Αναλυτικότερα, στις 30/11/2017 καταβλήθηκε ποσό ύψους 16 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (σε ποσοστό 70%) του Μέτρου 11 (Βιολογικές Καλλιέργειες), καθώς και 800.000 ευρώ για το Μέτρο 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων» (Κομφούζιο) ως προκαταβολή (σε ποσοστό 70%) έτους 2017.

Ως προς τα δύο προηγούμενα μέτρα, σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που πιστώνονται χρήματα στους παραγωγούς μόλις 5 μήνες μετά την ένταξή τους. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των αγροτοπεριβαλλοντικών (Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013) για τα έτη αιτήσεων 2012,2013,2014 και αρχικές πληρωμές για το έτος αιτήσεων 2015 και 2016.

Σε 142 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι πληρωμές για περισσότερους από 11.000 δικαιούχους και συγκεκριμένα αφορούν την πρώτη δόση (70% του εγκεκριμένου ποσού) της Προκήρυξης έτους 2016 και για τη β’ ή/και γ’ δόση της Προκήρυξης έτους 2014.

Πρόωρη συνταξιοδότηση: Οι πληρωμές ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 49 εκατ. ευρώ περίπου και τα ποσά της σύνταξης καταβάλλονται αδιάλειπτα κάθε μήνα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σχέδια Βελτίωσης: 27 εκατ. ευρώ

Επενδύσεις στη Μεταποίηση: 9 εκατ. ευρώ

Δημόσια Έργα: 66 εκατ. ευρώ

Ιδιωτικά Έργα: 15 εκατ. ευρώ περίπου

Leader: έχουν καταβληθεί σε Ομάδες Τοπικής Δράσεις ποσά που ανέρχονται συνολικά στα 37 εκατ. ευρώ περίπου.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Μέτρο 7.3 «Ευρυζωνικότητα», ύψους 12 εκατ. ευρώ περίπου.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος